ทิพยประกันภัย ส่งความสุข ความปลอดภัย มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ ยานนาวา

April 01, 2024 202

ภายใต้โครงการ TIP ZONE เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยช่วงสงกรานต์

นายณัฐพล อังควานิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด นางสาวศิรนุช โรจนเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันภัย นางขนิษฐา นิโครวนจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประกันภัย  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบหมวกนิรภัย จำนวน 250 ใบ ให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนนนทรีวิทยา และเยาวชนในเขตพื้นที่ยานนาวา ใน “โครงการรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ขับขี่อุ่นใจด้วยกัน ประจำปี 2567”  โดยมี นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา และนางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา

ทิพยประกันภัยมุ่งสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบนท้องถนน มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงความปลอดภัย การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคารพกฎจราจร ทิพยประกันภัยยังคงดำเนินโครงการรณรงค์ต่างๆ ในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการ ESG มุ่งมั่นสร้าง “สังคมที่ยั่งยืน” โดยเราเชื่อว่าการสร้างสังคมที่มีความปลอดภัยบนท้องถนนจะมีผลต่อการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับทุกคน

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 01 April 2024 12:17
X

Right Click

No right click