February 26, 2024

เอสซีจี ร่วมกับ ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ยกระดับอาคารประหยัดพลังงาน ตามแนวทาง Pathway to NET ZERO Building

November 22, 2023 680

พร้อมสร้างคุณภาพอากาศสะอาดปลอดภัยภายในอาคาร

เอสซีจี นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business เอสซีจี (ขวา) ร่วมกับ บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการบริษัท (ซ้าย) ลงนามสัญญาเพื่อยกระดับอาคารสำนักงาน สู่ Pathway to NET ZERO Building โดยการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในอาคาร ภายใต้เงื่อนไขความร่วมมือซึ่งกันและกัน

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “การลงนามสัญญาครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจร่วมกันของสังคมโลกที่ทุกภาคส่วนสามารถให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนได้  การยกระดับอาคารสำนักงาน ให้มุ่งสู่การเป็น Net Zero Building หรือต้นแบบอาคารที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ทางเอสซีจี โดยธุรกิจ SCG Smart Building Solution ผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคารด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการร่วมกับทางอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนของสังคม จึงเป็นการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก SCG มาต่อยอดกับการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในอาคารที่ดียิ่งขึ้น

โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่า ได้ติดตั้งโซลูชันเพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานทั้งยังดูแลคุณภาพอากาศ และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปพร้อมกันได้  ด้วยระบบ SCG Air Scrubber ซึ่งเป็นระบบบำบัดอากาศเสียในอาคาร และลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ ที่สามารถลดการใช้พลังงานในอาคารได้สูงสุดถึง 30% โดยทางเอสซีจี หวังว่าความร่วมมือที่ดีในครั้งนี้ จะช่วยเป็นหนึ่งในโครงการตัวอย่างด้านการประหยัดพลังงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน

นายพงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล กรรมการบริษัท บริษัท ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด  โดยมุ่งหวังว่า การลงนามสัญญาติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน SCG Air Scrubber ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันและช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคม ซึ่งตรงกับแนวคิดของอาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ที่ยึดมั่นมาโดยตลอด ที่เรามีความตั้งใจที่จะสร้างการจัดการคุณภาพอากาศและการออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดีของคนในอาคาร รวมถึงชุมชนโดยรอบ โดยเทคโนโลยีของระบบ SCG Air Scrubber นอกจากจะช่วยจัดการให้คุณภาพอากาศในอาคารสะอาดปลอดภัยแล้ว  ยังช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ  ซึ่งจะส่งผลดีในวงกว้างต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงดูแลชุมชน และสังคมโดยรอบอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรองมาตรฐาน LEED Operation and Maintenance (O+M) Certification ระดับ GOLD จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับระดับโลก และมุ่งมั่นต่อยอดพันธกิจในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมต่างๆของอาคารฯ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 22 November 2023 08:03
X

Right Click

No right click