February 22, 2024

DPAI จัดเวิร์คช็อป กัญชาเสรี “เทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืชกัญชา เพื่อคุณภาพสูง รุ่นที่ 1” 19 พ.ค.นี้

May 09, 2022 5101

 

 นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม สสกอ หรือ DPAI เปิดเผยว่า หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในการปลดล็อกให้พืชกัญชาและพืชกัญชงพ้นจากความเป็นยาเสพติด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระดับครัวเรือน และการสนับสนุนให้กัญชากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีการควบคุมการผลิตสารสกัดที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจะมีผลหลังจาก 120 วัน หรือประมาณเดือนมิถุนายน 2565 นี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป ทางสมาคมฯ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม “เทคโนโลยีเพื่อการปลูกพืชกัญชา ให้มีคุณภาพสูง ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1” ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้

 นายกำพลกล่าวเสริมว่า        ปัจจุบันการทำเกษตรยุคใหม่ด้วยการนำดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้พัฒนาวิถีการทำการเกษตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านพื้นที่การเกษตรที่ลดลงเพราะการขยายตัวของสังคมเมือง และสามารถช่วยยกระดับการพัฒนาการเกษตรภายใต้สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงและผันผวน เพื่อให้การทำการเกษตรยังคงมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลในด้านผลผลิตที่มีคุณภาพสูง

“ในขณะที่นโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจใหม่อย่าง "กัญชง และกัญชา" ของรัฐบาลไทย เริ่มมีความเป็นรูปธรรมชัดเจ"นขึ้นมาก หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และจะมีการปลดล็อคการปลูกกัญชาได้ทั่วไปในเดือน มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์จากข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า แนวโน้มตลาดกัญชาและกัญชงจะมีมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2567 และปัจจุบันมีประเทศที่ปลดล็อกกัญชาทั้งหมดและปลดล็อกบางส่วนรวม 69 ประเทศ จาก 193 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วน 36% ของประเทศ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลก”

สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อการเกษตรในด้านต่างๆ ต้องการร่วมผลักดันและเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกร และผู้สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกพืชโดยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อรองรับทางด้านการเกษตร รวมถึงการทำโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างกัญชงและกัญชา ให้มีประสิทธิภาพและได้ผลทางการผลิตที่มีมูลค่าสูง โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายสาขา เพื่อร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจ อาทิ การปลูกพืชแบบออกานิค โดยการใช้โรงเรือนปลูก, การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลประเภทต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการโรงเรือน ที่มีองค์ของประกอบของระบบน้ำ ระบบแสง ระบบการให้ปุ๋ย นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชและแมลง รวมถึงการแนะนำด้านการลงทุนในธุรกิจการเกษตรจากสถาบันการเงิน และกิจกรรมพบผู้ลงทุนในธุรกิจดังกล่าวด้วย (รายละเอียดตามใบโฆษณาแนบ) โดยกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.30-19.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ D Farm (รามคำแหง 150)

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ www.dpaithailand.com ภายในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 7500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) หรือติดต่อขอข้อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรรถพล สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม โทร 093-579-8035

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 08 July 2022 04:18
X

Right Click

No right click