×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

Kawaguchi Seiki - Screw Press Dehydrator เทคโนโลยีจัดการของเหลือเพื่อยกระดับผลิตภาพอุตสาหกรรมอาหาร

June 19, 2018 10002

การสร้างผลิตภาพ (Productivity) คือประเด็นที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดพึงคำนึงและต้องคำนวณ เพราะเป็นเรื่องของต้นทุนและผลกำไรที่จะตามมา ประสิทธิภาพของผลิตภาพคือกุญแจดอกสำคัญของความเหนือชั้น

และความสามารถในการแข่งขัน ดั่งเช่นที่กิจการทั้งน้อยและใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ล้วนมุ่งมั่นในการเลือกสรรเทคโนโลยีชั้นดีและทันสมัยกว่าเพื่อนำมาใช้ในการขจัดปัญหาหรือบรรเทาให้เบาบางลง หรืออีกนัยก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงงานให้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา และหนึ่งในเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยสำคัญในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหารของประเทศญี่ปุ่นกว่า 10 ปีที่ผ่านมา Screw Press Dehydrator (เครื่องบด-แยกกาก) ของบริษัท คาวากูจิ เซกิ (Kawaguchi Seiki) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับกันว่า เป็นตัวช่วยชั้นดีในเรื่องการบริหารจัดการของเหลือ (Waste) ชีวภาพให้กับโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 

แรงจูงใจสู่การสร้างนวัตกรรม

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการโรงงานคือเรื่องขยะและของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิต ซึ่งหลายประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ได้มีการกำหนดมาตรฐานทั้งในรูปกฎหมาย และกฎเกณฑ์การกำกับดูแล ขยะของเหลือเพื่อให้ถูกบำบัดหรือย่อยสลาย และต้องถูกนำไปกำจัดทิ้งอย่างมีระบบ และไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งการจัดการที่มีประสิทธิภาพย่อมหมายถึงต้นทุนการจัดการด้านขยะของเหลือ (Waste management) ก็ย่อมสูงตามไปด้วย ทั้งค่าจัดการ บำบัดจัดเก็บ ไปจนถึงการขนส่งเพื่อนำไปทำลาย

บริษัท คาวากูจิ เซกิ (Kawaguchi Seiki) ซึ่งเป็นกิจการรับเหมาดูแลการติดตั้งระบบการล้างเครื่องพิมพ์ (Setting Cleaning for print machine) และยังรับเหมาการติดตั้งเครื่องคัดแยกเศษตะกอน (Multi-Disc Dehydrators) ที่เชี่ยวชาญและชำนาญ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมในเรื่องระบบการคลีนและจัดการขยะของเหลือ ประธานบริหาร โคสุเกะ โอซาว่า (Mr.Kousuke Osawa) ได้ตระหนักเห็นถึงปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมที่ขยายตัวพร้อมกับปัญหาการจัดการขยะเหลือทิ้งที่ขยายตัวเป็นผันตรง และนั่นหมายถึงโอกาสหากทางบริษัท คาวากูจิ เซกิจะสร้างพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือเพื่อเข้ามาช่วยรองรับและสนับสนุนการจัดการปัญหาในเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนราคาที่เหมาะสม จึงเป็นที่มาของการที่บริษัท คาวากูจิ เซกิ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อออกแบบและพัฒนา จนในที่สุดสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองสำเร็จ ภายใต้ชื่อ “Screw Press Dehydrator DM Series” และเปิดตัวออกสู่ตลาดในปี 2008

 

Screw Press Dehydrator = ลดต้นทุน + เพิ่มมูลค่า + รักษาสิ่งแวดล้อม 

Technology Features เครื่องบดแยกกาก (Screw Press Dehydrator) ของบริษัท Kawaguchi Seiki เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการวิจัยพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในแวดวงโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร โดยเครื่องมีคุณสมบัติในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทั้งพืชผักและเศษผลไม้ อาทิเช่นเปลือกข้าวโพด เปลือกสับปะรด กากถั่ว หรือแกนผัก ฯลฯ จากกระบวนการผลิต ในโรงงานผลิตอาหาร โรงงานเครื่องดื่มแปรรูปหรืออื่นๆ โดยจุดเด่นและข้อดีของ Screw Press Dehydrator ของบริษัท Kawaguchi Seiki คือ ความสามารถในการแยกน้ำและกากออกจากกัน ทำให้ของเหลือสุดท้ายที่ออกมาลดปริมาณลงและแห้ง ทำให้ง่ายต่อการจัดการอีกทั้งยังลดการเน่าเสีย และที่สำคัญกากของเหลือ สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอื่นใด ในประเด็นนี้อาจสามารถเพิ่มรายได้ให้กับโรงงานพร้อมกับลดกระบวนการกำจัดของเหลือทิ้งที่เคยมีในอดีต ถือเป็นการบุกเบิกแนวทางการผลิตแนว ECO Feed ซึ่งเป็นแนวคิดในการทำอาหารสัตว์จากเศษอาหารที่มีต้นทุนต่ำ นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง และช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการกำจัดขยะชีวภาพ ทำให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Strengths and Differentiators

ด้วยการใช้ประเภทตัวกรอง (Filter) แบบ Wedge Wire และรูปทรงของสกรูที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้มีจุดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพและการกรองที่สูงกว่าปกติ และเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้มากที่สุด ทางบริษัท Kawaguchi Seiki เน้นความสำคัญของการนำเครื่อง Demo ไปทดสอบที่โรงงานของลูกค้า เพื่อทำการทดสอบการคัดกรอง ตลอดจนมีการให้คำปรึกษาเพื่อการออกแบบ และจัดวางเครื่องจักรให้สอดคล้องกับการใช้งาน และระบบงานของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพให้สูงที่สุด จากเดิมที่เศษของเหลือหรือขยะต้องใช้งบประมาณในการกำจัดหรือขนไปทิ้ง แต่ด้วยเครื่อง Screw Press Dehydrator-Kawaguchi Seiki จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด ซึ่งหมายถึงการลดต้นทุน และยังแปรรูปเศษของเหลือทำเป็นปุ๋ยหรืออาหารสัตว์นำไปขายต่อ ยังเป็นโอกาสสร้างผลกำไรให้บริษัทในอีกช่องทาง และยังเป็นการช่วยลดมลพิษที่จะเกิดขึ้น กล่าวได้ว่า Screw Press Dehydrator คือเทคโนโลยีเสริมแกร่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี 

 

เป้าหมายขยายตลาด มุ่งเป้าสู่ไทยและสากล

โคสุเกะ โอซาว่า ประธานบริษัทคาวากูจิ เซกิ มีมุมองต่อการขยายการตลาดที่เล็งเป้าเพื่อหวังเข้ามารองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ เพราะเป็นประเทศที่มีทั้งภาคเกษตรกรรมและกสิกรรม และรัฐบาลไทยยังส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะความพยายามให้ผู้ประกอบการโรงงานนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพและผลิตภาพทั้งในด้านการผลิต และการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารของคาวากูจิ เซกิ เชื่อมั่นว่า เครื่องบด-แยกกาก หรือ Screw Press Dehydrator DM Series ของคาวากูจิ เซกิ สามารถช่วยบริหารจัดการของเหลือทิ้ง (Waste management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ต้นทุน เวลา กำลังคน ตลอดจนยังสามารถเป็นช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับโรงงานที่เลือกใช้เครื่องมือของ คาวากูจิ เซกิ และที่สำคัญยังเป็นการช่วยตอบโจทย์ของปัญหาคือ การตัดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างตรงเป้าหมาย ทั้งต่อดิน น้ำและอากาศ

ทั้งนี้ แผนการขยายตลาดสินค้าและการบริการของคาวากูจิ เซกิ ไม่เพียงมุ่งเป้าที่ประเทศไทย แต่ยังเตรียมขยายฐานการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบ AEC และอาเซียนภายในพันธมิตรเครือข่ายที่เข้มแข็ง

บริษัท Kawaguchi Seiki ก่อตั้งในปี 1949 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านเยน ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ จังหวัดชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทีมงาน 30 คน และการยอมรับจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจการมียอดขายเฉลี่ยต่อปีที่ 5,000 ล้านเยน

ในประเทศไทย Kawaguchi Seiki ได้แต่งตั้ง บริษัท YN2-TECH (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

บริษัท YN2-TECH (ประเทศไทย) จำกัด

218/23 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กทม. 10520 โทร: 02-1361353-4

www.yn2tech.com

 

X

Right Click

No right click