โกดังพลังงานยุคดิจิทัล ผลิต เก็บกัก เรียกใช้ผ่านโซลูชั่นแพลตฟอร์ม

July 05, 2021 35

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา พลังงานหมุนเวียนมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ

ซึ่งในความเป็นจริง พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลถึง 70% และ 89% ตามลำดับ และความสามารถในการผลิตพลังงานยังมีมากกว่าถ่านหินและก๊าซในเวลาอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า

การพัฒนานี้ได้นำเอาโอกาสที่ดีมาสู่สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนเข้าถึงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ง่ายขึ้น แหล่งพลังงานใหม่จึงเติบโตขึ้นเป็นแรงผลักที่ทรงพลังสำหรับการเคลื่อนไหวในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั่วโลก

 

จากการสำรวจที่จัดทำโดย สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของเยอรมัน พบว่า Prosumer มากกว่า 100,000  ครัวเรือนได้เข้าร่วมระบบผลิตไฟฟ้ามากขึ้นในปี 2563 โดย Prosumer หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้ใช้และผู้ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง ในกรณีนี้จึงหมายถึง เจ้าของบ้านในแต่ละครัวเรือนจะเข้าร่วมตลาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของตัวเอง (Solar Roof) สำหรับผลิตพลังงานเพื่อใช้ในบ้านและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

ในฐานะผู้นำเทรนด์ความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลไทยได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงาน (PDP) ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580 ซึ่งตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 15,574 เมกะวัตต์ (MW) จนถึงปี พ.ศ. 2580 ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมการพัฒนาตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ให้เติบโตในช่วงปี พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2563 โดยมีกำลังการผลิตรวมในแต่ละปีมากกว่า 2.5 กิกะวัตต์ (GW)

นอกเหนือจากศักยภาพอันยอดเยี่ยมแล้ว ความนิยมในโซลาร์แสงอาทิตย์นี้ ได้นำไปสู่ความท้าทายครั้งใหญ่ของประเทศเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์   ที่มีความแตกต่างกัน  ระหว่างชั่วโมงการใช้งานสูง (Peak hour) และชั่วโมงการใช้งานต่ำ (Low hour)  อย่างเห็นได้ชัด

เป็นที่แน่ชัดว่า ด้วยการจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ในเวลากลางวันซึ่งเป็นชั่วโมงการใช้งานโหลดต่ำ (Low hours) และส่งออกไปยังกริดหรือใช้พลังงานในเวลากลางคืนนั้น (Peak hours) จะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สร้างประโยขน์ให้กับระบบผลิตไฟฟ้าหลัก (Power system) เป็นอย่างมาก ซึ่งนำเอาอนาคตที่ยั่งยืนเข้ามาสู่คนไทยได้มากขึ้น

 

ในฐานะแบรนด์เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ชั้นนำของโลก ในด้านการจัดเก็บพลังงาน กู๊ดวี สามารถนำเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและทันสมัยที่สุดมามอบให้กับลูกค้าพร้อมทั้งประสบการณ์อันยาวนาน กู๊ดวีได้นำเสนอโซลูชันครบวงจรด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง ทั้งแรงดันไฟต่ำและแรงดันไฟสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังก์ชันป้องกันไฟไหลย้อน (Zero Export Function) ในอินเวอร์เตอร์ของกู๊ดวีที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ด้วยระบบ Smart Energy Monitoring System (SEMS) Portal 

ในส่วน “ระบบการจัดเก็บพลังงาน” สำหรับที่อยู่อาศัยเพียงกลุ่มเดียว วิศวกรของกู๊ดวี ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งคุณสมบติและขนาดกำลังไฟฟ้า ตั้งแต่ 3 – 10kW ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส จากผลิตภัณฑ์เดียวไปจนถึงระบบที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งรวมอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ในดีไซน์ไร้ที่ติของซีรีส์ ESA

 

X

Right Click

No right click