×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 802

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6847

กระทรวงพาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ส.ค. อยู่ที่ 1.62% เพิ่มขึ้นจาก 1.46% ในเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกลับชะลอลงอยู่ที่ 0.75% จาก 0.79% ในเดือนก่อนหน้า

เงินเฟ้อเร่งขึ้น จากราคาอาหารสด และราคาพลังงาน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 1.62% เป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 4 ปี แต่เป็นผลจากราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้น และราคาพลังงานที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศยังไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น เห็นไดจ้ากอตัราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ค่อนข้างทรงตัว

คาดว่า กนง. ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ยังไม่ปรับในเดือนนี้

Krungthai Macro Research มองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.5% ในการประชุมวันที่ 19 กันยายนนี้ แต่จะส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในระยะต่อไป ด้วยเหตุผลเรื่องเสถียรภาพทางการเงินและความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

หากดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (bond yield) จะเห็นว่า bond yield ระยะ 3 เดือนปรับลดลง ขณะที่ bond yield 6 เดือนปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะสะท้อนมุมมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เป็นไปได้น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการปรับขึ้นในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

Singularity University SU คือองค์กรที่มุ่งดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2551 โดย เรย์ เคิร์ซเวล และ ปีเตอร์ ดิอาแมนทิส พร้อมเป็นพันธมิตรร่วมกับองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น Google, Deloitte, Genentech และ UNICEF สำนักงานใหญ่อยู่ที่ NASA Research Park ใน Silicon Valley

X

Right Click

No right click