เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ พม. จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ

December 03, 2020 12516

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ชวนแต่งชุดไทย เพลิดเพลินกับการช้อปของไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทยๆ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสจากสังคม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กลุ่มบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และชุมชนต่างๆแล้ว ภายในงานยังสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงิน และสิ่งของ เพื่อส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ อีกด้วย เรียกว่า สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

มาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจกับการส่งมอบความสุข ได้ที่งาน Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00-20:00 น. ณ บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

X

Right Click

No right click