ร่วมฟังธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ในวิสาขบูชา 2565"

April 22, 2022 915

 

มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานแสดงธรรมบรรยายชุด "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565"  โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ)

เรื่อง “วิสาขบูชา ปลูกต้นไม้ สร้างถิ่นรมณีย์เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้า” พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เรื่อง “ความสำคัญของรมณียสถานกับความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา”  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์และชาวพุทธในการฟื้นถิ่นรมณีย์” จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565  เวลา 15.00-17.45 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์ www.bia.or.th  ไม่รับลงทะเบียนหน้างานไม่รับ walk in และชมถ่ายทอดสดออนไลน์​ได้ที่    

X

Right Click

No right click