October 02, 2023

มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่ฮีลใจ สร้างความรู้สึกดีๆ ผ่านงานเสาร์สนามไชย Saturday Happening -Healing House ฮีลละไม ใจละมุน

June 01, 2023 831

 

ด้วยบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่ทางสังคม มิวเซียมสยามขอเป็นพื้นที่ส่งมอบความสุขไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนเมืองบนพื้นที่และกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบความรู้ ไปกับการส่งมอบความรู้สึกร่วมของคนเมือง (sense of belonging)  เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่ และเป็นพื้นที่ของการให้บริการทางสังคม (social service) อย่างแท้จริง

นางสาวสุขุมาล ผดุงศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวถึงงานเสาร์สนามไชย Saturday Happening ในแนวคิด Healing House ฮีลละไม ใจละมุน  ว่า   ในมุมมองการทำงานของพิพิธภัณฑ์ได้ปรับเข้าสู่บทบาททางสังคมที่นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ แม้ว่าพิพิธภัณฑ์ยังมีหน้าที่ในการสื่อสารความรู้ แต่ด้วยวิธีการที่ลดทอนความขึงขังให้พิพิธภัณฑ์ได้มีบทบาทหน้าที่และศักยภาพอย่างใหม่ที่เชื่อมต่อไปยังผู้คน เป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดวาทกรรมทางสังคมทั้งในวาระประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และโอบรับผู้คนบนความเปลี่ยนแปลงของเมืองและสังคมวัฒนธรรม มิวเซียมสยามจึงจัดกิจกรรมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในรูปแบบงานเสาร์สนามไชย เพื่อส่งเสริมความสุขไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของคนเมืองบนพื้นที่และกระบวนการพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และส่งมอบความรู้ ไปกับการส่งมอบความรู้สึกร่วมของคนเมือง (sense of belonging)  เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ทำหน้าที่และเป็นพื้นที่ของการให้บริการทางสังคม (social service) อย่างแท้จริง ซึ่งมีการหยิบยก คำว่า healing มาใช้ ในความหมายของการส่งเสริมความสุขทางใจ เพื่อให้เกิดความสบายใจ เพื่อให้ชีวิตรื่นรมย์ โดยมีนัยถึงคำว่า ฮีลใจ ซึ่งเป็นศัพท์รุ่นใหม่ที่ผู้คนนิยมใช้ในโลกออนไลน์ ส่วนคำว่า house มีความหมายถึง บ้าน สถานที่ที่อุ่นใจ ซึ่งใช้ในความหมายที่ให้คนรู้สึกว่า พิพิธภัณฑ์ ก็คือบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นใจได้เช่นกัน 

          ทางด้าน นางสาวชนน์ชนก พลสิงห์ ภัณฑารักษ์งานเสาร์สนามไชย กล่าวว่า งานเสาร์สนามไชย Saturday Happening- Healing House ฮีลละไม ใจละมุน   ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ

  1. กิจกรรมสำหรับเด็ก (Kidscovery Zone) ศิลปะสร้างสมาธิ และเยียวยาอารมณ์ เพื่อปลดปล่อยความทุกข์ เพิ่มความสุข สำหรับการสร้างสรรค์ของเด็ก 4 -12 ปี โดยทำเป็นชุดกิจกรรม Mandala Healing Art ให้เด็กสามารถใช้เวลา 5-10 นาทีเพื่อผ่อนคลาย หรือนำชุดกิจกรรมกลับบ้านไปได้
  2. พิพิธภัณฑ์ออกเดท กิจกรรมเพื่อการแบ่งปัน “สิ่งของฮีลใจ” บนกระบวนการทำงานพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วย “เรื่องราว” และ “ข้าวของ” ชวนทุกคนสร้างการมีส่วนรวม ด้วยการส่งต่อ สิ่งของพร้อมข้อความที่สร้างกำลังใจให้คนในสังคม
  3. 3. กิจกรรม ระเบิดสี ระบายสวย - ปาก้อนสี เป็นงานศิลป์ ผนังของการปลดปล่อยความเครียด โดยใช้การสร้างสรรค์
  4. 4. เวิร์กช้อป สำหรับเด็ก กิจกรรมที่ชวนเด็กๆ มาเรียนรู้วิธีการสร้างสมาธิ สร้างความสุขให้ล้นใจ ด้วยกิจกรรมฮีลใจด้วยวงกลม Mandala Healing Art
  5. เวิร์กช้อป สำหรับผู้ใหญ่ กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ผ่านผัสสะรูปแบบต่าง อาทิ รูป รส กลิ่น เสียง เขียน สัมผัส เพื่อมอบความผ่อนคลาย และวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับความเครียดของคนเมือง รูปแบบกิจกรรมจะหมุนเวียนไปในแต่ละครั้ง โดยมีตัวอย่างหัวข้อเวิร์กช้อป ดังนี้

-อูมามิ ชูรสชูใจ รสอร่อยจากธรรมชาติ | Naturally Umami โดย นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

- Kit เสียง - คิดเสียง จุดเริ่มต้นของการฟัง คือการใช้เวลาในการพิจารณาเสียงรอบข้าง | Kit Sound โดย ฉมามาศ แก้วบัวดี และเขตสิน จูจันทร์ นักดนตรีที่สนใจการสร้างความตระหนักเรื่องการฟังและเสียงรอบตัว

-ยาดม ยาใจ | Inhaler and heart healing โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ อ่อนน่วม นักปรุงน้ำหอมและออกแบบกลิ่น-ห้องนิทรรศการ 1

-เขียน.ปล่อย.วาง | Write & Re-lete โดย อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม (ครูโอเล่) นักเขียนผู้สร้างพื้นที่ให้แผ่นกระดาษเป็นที่ปลดปล่อยเรื่องราวจากข้างใน

-สนุก.สร้าง.เสียง Sanook Sonore โดย ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี และฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร ผู้ผ่านประสบการณ์เสียงเปลี่ยนชีวิต

-สมุด Heal ใจ | Healing Book Making โดย ภาสุร จึงแย้มปิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา

Architecture Healing Trails

  1. 6. กิจกรรมพิเศษ

กอด กับ กาย   เขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก 5 ปีข้างหน้า 

  1. 7. นำชมเส้นทางเพื่อการฮีลใจ จัดการนำชมภายในนิทรรศการของมิวเซียมสยาม เพื่อความผ่อนคลาย ให้ผู้เข้าชมได้ตระหนักในคุณค่าของตัวเองผ่านวัตถุทางวัฒนธรรม และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
  2. ดนตรีกลางแจ้ง ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศดนตรีในสวนภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์
  3. ตลาดนัดหัวใจสีเขียว ตลาดนัดรักษ์โลกที่คำนึงสุขภาวะด้านสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยพืชผักที่แหล่งเพาะปลูกตามธรรมชาติ และกระบวนการดำเนินตลาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. Hearing House พื้นที่ฮีลใจผ่านเสียง

พื้นที่ที่จะทำให้ท่านได้พักและอยู่กับตัวเองผ่านเสียงธรรมชาติ ดนตรี และคลื่นความถี่ รวมถึง ASMR ที่มาจากเสียงในระนาบหูของมิวเซียมสยาม ทั้งบรรยากาศ ธรรมชาติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเรื่องเล่าจากภัณฑารักษ์ นักอนุรักษ์ และคนทำงานในพิพิธภัณฑ์  ออกแบบประสบการณ์เสียงโดยทีม เฮียร์ แอนด์ ฟาวด์

สำหรับงานกิจกรรมเสาร์สนามไชย ฮีลละไม ใจละมุน Saturday Happening Healing House จะจัดขึ้นในทุกวันเสาร์แรกของเดือน จำนวน 4 ครั้ง ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่  3 มิถุนายน, วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม, วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.    ณ มิวเซียมสยาม (MRT สนามไชย ทางออก1)

X

Right Click

No right click