เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี เพรส แอนด์ แอสเซสเมนต์ (Cambridge University Press & Assessment) หนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกในด้านคุณวุฒิทางภาษาอังกฤษ ขอเชิญชวนผู้เรียนและผู้ใช้ภาษาอังกฤษจากทั่วทุกมุมโลกมายกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นไปอีกขั้นในปีข้างหน้า ผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เคมบริดจ์ อิงลิช ควอลิฟิเคชันส์ (Cambridge English Qualifications)

ด้วยการจัดสอบและมอบคุณวุฒิทางภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรกว่า 25,000 แห่งทั่วโลกและผู้สอบมากกว่า 5.5 ล้านคนต่อปี เคมบริดจ์ อิงลิช จึงเป็นผู้นำด้านการจัดสอบฯ ที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากผู้เรียนและผู้ประกอบวิชาชีพในระดับสากล โดยมุ่งเน้นที่การใช้ภาษาในชีวิตจริง ทุกการทดสอบและการรับรองคุณวุฒิฯ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ใช้งานได้ และสามารถบรรลุเป้าหมายของการใช้ภาษาอังกฤษ โดยชุดข้อสอบนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบถึงทักษะต่าง ๆ ที่ต้องมีการพัฒนา อ้างอิงตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference หรือ CEFR) ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การเขียน การอ่าน และการฟังแบบเป็นขั้นเป็นตอน

"หน้าที่หลักของเราคือการช่วยให้ผู้คนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและพิสูจน์ทักษะของพวกเขาให้โลกได้เห็น เราพร้อมตอบสนองต่อทุกระดับความสามารถและการพัฒนา ตั้งแต่เด็กวัยเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไปจนถึงนักธุรกิจ โดยหลักสูตร การทดสอบ และการรับรองคุณวุฒิของเราล้วนอ้างอิงจากงานวิจัยและได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงถือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก การรับรองคุณวุฒิของเราจะเปิดประตูแห่งโอกาส พร้อมมอบทักษะต่าง ๆ และความมั่นใจในการเติบโตและบรรลุศักยภาพสูงสุด" ตัวแทนของเคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี เพรส แอนด์ แอสเซสเมนต์ กล่าว

เนื่องจากการรับรองคุณวุฒิแต่ละระดับขึ้นอยู่กับระดับความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้สอบจึงจำเป็นต้องเลือกการสอบที่เหมาะสมตามความสามารถ สถานการณ์ และเป้าหมายของตนเอง โดยกรอบมาตรฐาน CEFR นั้น แบ่งประเภทการรับรองคุณวุฒิออกเป็นทั้งเด็กวัยเรียน นักเรียนทั่วไป นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และนักธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพ และในแต่ละประเภทต่าง ๆ นี้ ยังแบ่งเป็นระดับย่อยเพื่อแสดงถึงความสามารถ "ระดับขั้นพื้นฐาน" (Basic) "ระดับขั้นอิสระ" (Independent) หรือ "ระดับคล่องแคล่ว" (Proficient)

"หากต้องเข้ารับการสอบ สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจว่าตนเองนั้นมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับใดและต้องการพัฒนาไปถึง ณ ระดับใด เราได้จัดเตรียมแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มการเรียนรู้ต่าง

ๆ ข้อสอบตัวอย่าง หรือชุดแบบฝึกหัดที่สามารถให้คะแนน เพื่อผู้สอบจะได้ประเมินความสามารถของตนเองและเลือกชุดทดสอบรับรองคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตนเอง" ตัวแทนของเคมบริดจ์กล่าวเสริม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/qualifications/

X

Right Click

No right click