February 22, 2024

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นประธานจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เสนาสนะ ถาวรวัตถุ และพัฒนาในด้านต่างๆ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

ทิพยประกันชีวิต ควงแขน ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมิตา จิระเสถียรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ (ลำดับกลาง) และคุณชวนภ อิ่มแสงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน (ลำดับที่2จากซ้าย) จับมือกับบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดย คุณพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบัตรเครดิต เคทีซี (ลำดับที่2จากขวา) เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง TIPlife Smart Cancer”เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะ รับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท และ ประกันชีวิตบำนาญ TIPlife Smart Pension 90/2” จ่ายสั้นคุ้มครองยาวแถมมีเงินคืนเมื่ออายุครบกำหนด  โดยสมาชิกบัตรKTC จะได้รับสิทธิพิเศษผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน สำหรับทุกการซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด เพื่อให้นักช้อปสามารถวางแผนใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องแบกภาระดอกเบี้ยและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าทิพยประกันชีวิตและผู้ใช้บัตรเครดิต KTC เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมสนับสนุนงาน“Pepsi presents Glamping Festival 2020” ไลฟ์สไตล์ เฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองหัวหิน โดยที่ทิพยประกันชีวิตร่วมมอบความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 50,000 บาท ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกรายที่ร่วมงานนี้ พร้อมทั้งแจกความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรวม 20,000,000 บาท

ให้แก่ผู้โชคดี โดยมี คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด และคุณพุทธรักษ์ ทิพชัชวาลวงศ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย ร่วมมอบรางวัล เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ณ True Arena อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับธนาคารออมสินภาค 9 จัดตั้งองค์กฐินสามัคคี เพื่อทอดถวายแด่ วัดถ้ำเชตวัน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง เสนาสนะ ถาวรวัตถุ และพัฒนาในด้านต่างๆ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ วัดถ้ำเชตวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

X

Right Click

No right click