October 21, 2021

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ DOTs เป้าหมายช่วย SMEs ไทย เรียนรู้และพัฒนาทักษะในธุรกิจออนไลน์

August 18, 2021 171

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney)

เปิดตัวโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) หรือโครงการแข่งขันของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการลงมือทำจริง พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท และรับโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทภายในเครือ Sea (ประเทศไทย) โดยโครงการ DOTs ในปี 2564 จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของโครงการ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้โจทย์ “SME Solution Lab” ไม่เพียงมุ่งพัฒนาทักษะผู้เข้าแข่งขัน แต่ยังเป็นการรวมพลคนรุ่นใหม่เพื่อช่วยต่อยอดธุรกิจให้แก่ร้านค้า SMEs ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นับเป็นการนำร่องให้แก่ร้านค้าเหล่านี้ให้สามารถพัฒนาตนเองต่อได้ในระยะยาว โดยโครงการ DOTs ประจำปี 2564 เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันแล้วตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อระบบเศรษฐกิจไทยในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีจำนวนผู้ประกอบการและลูกจ้างรวมกว่า 12 ล้านคน ในปี 2563 จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กว่า 58.1% ได้รับผลกระทบและต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ ทำให้ทักษะการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซกลายเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับร้านค้า SMEs ที่เล็งเห็นโอกาสที่มาพร้อมกับการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภค จาก The Future Shopper Report 2021 โดย วันเดอร์แมน ธอมสัน (Wunderman Thompson) จะเห็นว่า 90% ของคนไทยมีแนวโน้มสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในอนาคต และข้อมูลของไพรซ์ซ่ายังชี้ว่า ตลาดการซื้อขายสินค้าออนไลน์ไทยในปี 2563 โตขึ้นกว่า 81% จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้ทักษะหรือ Mindset การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ เช่นกัน เพราะตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบการเปิดรับจะมองหาแรงงานที่มีความรู้และทักษะด้านอีคอมเมิร์ซหรือการทำการตลาดบนดิจิทัลแพลตฟอร์มตามไปด้วย หากมีทักษะเหล่านี้ก็จะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน รวมถึงสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสการทำธุรกิจของตนเองได้

 

ด้าน Sea (ประเทศไทย) มีพันธกิจในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Nation โดยมุ่งพัฒนา “Digital Talent” มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศได้ เราจึงจัดทำโครงการ “Digital Opportunities for Talents (DOTs)” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มนิสิต นักศึกษา ไปจนถึงกลุ่ม First Jobbers และบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้ทักษะสำคัญของผู้ประกอบการดิจิทัล ผ่านการคิด วิเคราะห์ และลงมือแก้ไขปัญหาธุรกิจจริง รวมถึงการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และช้อปปี้ คอยให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ พร้อมกันนี้ พวกเขายังจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบสามารถเติบโตและก้าวข้ามอุปสรรคในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัลที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผู้ที่สามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีย่อมได้เปรียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ‘อีคอมเมิร์ซ’ ซึ่งเป็น ‘ประตู’ แห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ อย่างไรก็ตาม จำนวนร้านค้าของแบรนด์บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 46% ในปี 2563 เมื่อเทียบปีก่อนหน้า จากข้อมูลของไพรซ์ซ่า ก็แสดงถึงการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น การสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องอาศัย ‘กุญแจ’ ซึ่งก็คือทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดดิจิทัล เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้”

ผู้เข้าแข่งขันจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้น และผู้เชี่ยวชาญจาก Sea และ Shopee

Refine the DOTs: เตรียมความพร้อมก่อนลงมือทำ

เมื่อทีมผู้แข่งขันผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จะได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปออนไลน์จากวิทยากรมากประสบการณ์ ที่จะช่วยปูพื้นฐานให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีศักยภาพ ผ่านการอบรม ตั้งแต่แนวคิดการทำธุรกิจเพื่อประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ การสร้างยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ วิธีการคิดแบบเข้าใจความต้องการของลูกค้า หรือ Design Thinking  รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการต่อยอดธุรกิจ เช่น การสร้างแบรนด์ การจัดการต้นทุน การเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและพัฒนาอย่างตรงจุด การทำการตลาดดิจิทัล การเงินเบื้องต้นสำหรับการประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

Connect the DOTs: หาหนทางช่วยร้านให้เติบโต

หลังจากการอบรมอย่างเข้มข้น ผู้เข้าแข่งขันจะได้ทำงานร่วมกับเจ้าของร้านค้าบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง และสร้างสรรค์กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับร้านค้าที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก Sea (ประเทศไทย) และช้อปปี้ คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของเจ้าของร้านค้าผู้มีประสบการณ์ ร้านค้าก็จะได้รับแรงบันดาลใจดีๆ รวมถึงแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ปัญหาอย่างแท้จริง

Spread the DOTs: บอกเล่าผลลัพธ์สู่สังคม

ก่อนที่จะปิดฉากโครงการฯ ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้สรุปแผนการดำเนินงานและผลลัพธ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหมวดหมู่สินค้า ในวันนำเสนอผลงาน (Pitching Day) โดยตัวแทนจะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ผ่านการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์ในการลงมือทำจริงตลอดระยะเวลา 2 เดือน สู่สังคมภายนอก เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะของโครงการฯ ในวันประกาศผลรางวัลรอบสุดท้าย (Final Presentation)

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะช่วยส่งต่อความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัลไปสู่ทีมผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนร้านค้า SMEs บนแพลตฟอร์มและสังคมโดยรวม ผ่านพื้นที่ของโครงการนี้ ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาทักษะด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เข้าใจกระบวนการเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ บนแพลตฟอร์มช้อปปี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันพวกเขาให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลที่มีศักยภาพ ด้านร้านค้าก็จะได้เส้นทางลัดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากทีมผู้เข้าแข่งขัน แม้ผลลัพธ์ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่เราเชื่อว่าเรื่องราวความมุ่งมั่นของพวกเขาจะจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมถึงร้านค้ารายอื่นๆ ก็จะมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจต่อไป” นางสาวมณีรัตน์กล่าวสรุป

ผู้สนใจในช่วงอายุ 18-30 ปี ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์และรับแรงบันดาลใจดีๆ จากโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท และรับโอกาสพิเศษในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทภายในเครือ Sea (ประเทศไทย) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ และสมัครเข้าร่วมได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.dots.in.th และติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/dots.thailand

Last modified on Monday, 23 August 2021 09:06
X

Right Click

No right click