พบสินค้าอาหาร-เครื่องดื่มหลากหลาย วันที่ 29-31 มีนาคมนี้ ณ ร้านเซเว่น สาขาถนนลำโพ

เมื่อเทรนด์ความยั่งยืน (Sustainability) กำลังมาแรงและเป็นประเด็นที่หลายแวดวงหยิบยกขึ้นมาให้ความสำคัญเพื่อร่วมกันมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หรือแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน และไม่ทำให้การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังนั้นลดลง  (Brundtland Report, 1987) โดยยึด 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ถูกกำหนดโดย United Nations General Assembly (UNGA) ในปี 2015 ดังนั้นการขับเคลื่อนองค์กร ต้องสร้างความเข้าใจกับพนักงาน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ต้องไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment  Social  Governance: ESG)  ที่สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อน SDGs ได้

ซีพี ออลล์ หนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความยั่งยืน ระยะที่ 2 ปี 2564-2573 โดยยึดมั่นต่อปณิธาน “Giving and Sharing” เพื่อเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่สังคมไทย ด้วยกรอบการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG)  ล่าสุดคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนให้กับผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล หรือ Mister & Miss Good Governance (MMGG) รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานเปิดงาน  

ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยนายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในหัวข้อ “ผู้นำรุ่นใหม่ใส่ใจ ESG: Environment Social Governance”  ได้อธิบายถึงวิวัฒนาการเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน และESG  เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์เรื่อง ESG ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนองค์กร  โดยมีกิจกรรม Workshop ให้ผู้นำรุ่นใหม่ฯ ได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย มาวิเคราะห์ความสำคัญของการขับเคลื่อน ESG และร่วมกันวางแนวคิดและแผนงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

หากแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน และไม่ทำให้การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลังนั้นลดลง ปัจจัยสำคัญในการเตรียมความพร้อม “คน” โดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่” ที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ต้องอาศัยการปลูกฝังแนวคิดที่ถูกต้อง ฝึกให้ลงมือปฏิบัติ ทำด้วยใจและด้วยความรับผิดชอบ เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ชูเรทติ้ง A+ พร้อมเสนอขายประชาชนทั่วไป วันที่ 22 และ 25-26 มีนาคม 2567

สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Creative AI Division) บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเวที CAI Retail Hackathon ครั้งที่ 1 ภายใต้โจทย์ Action Detection  หรือ การตรวจจับพฤติกรรม โดยใช้ Computer Vision  เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโมเดลสำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ภายในร้านสะดวกซื้อ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนผู้ชนะเลิศและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมให้แนวทางในการสร้างสรรค์ และพัฒนา AI ย้ำเจตนารมณ์การแข่งขันพัฒนา AI ไม่ได้มาแทนที่คน แต่มาช่วยให้คนสามารถทำเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น  และการเติบโตของธุรกิจต้องผสมผสานเทคโนโลยีอย่างพอดี

ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันครั้งนี้ น้อง ๆ เยาวชนได้แสดงศักยภาพกันอย่างเต็มความสามารถ นำเสนอไอเดียและนวัตกรรมสุดล้ำ และได้รับข้อเสนอแนะจากกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้ในการต่อยอดโมเดลที่ได้พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับการนำไปใช้จริง

โดยรางวัลชนะเลิศ CAI Retail Hackathon : Action Detection ในปีนี้ได้แก่เยาวชน ทีมพาวเว่อเรนเจอร์

  1. นางสาว พิมพ์มาดา จิระวัธน์
  2. นาย ภัคพล อาจบุราย
  3. นาย ธนดล ดรุณศรี
  4. นาย ณัฐวีร์ แนวกำพล
  5. นางสาว นภัสสร กังสุกุล

สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ ขอเชิญผู้ปกครองและเยาวชนทุกท่านเข้าร่วมติดตาม Facebook Fanpage @CAICamp เพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมกรรุ่นเยาว์ได้ตลอดทั้งปี กับ Creative AI Camp  และ Creative AI Club เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ สร้างสรรค์สังคม โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในครั้งต่อไป

เติบโตภายใต้หลัก 2 ดี “สินค้าดี-พันธมิตรดี” ดันยอดขายปี’66 โตทะลุ 260 ล้าน  

Page 1 of 13
X

Right Click

No right click