February 26, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

23 Technology Deep Shift : 10 เมืองอัจฉริยะ Smart Cities

December 13, 2017 1632

จุดพลิกผัน: เกิดเมืองแห่งแรก เป็นเมืองขนาดที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า 50,000 คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีไฟจราจร

ภายในปี 2025:  64 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น 

  

เมืองหลายแห่งจะเชื่อมต่อบริการ สาธารณูปโภค และถนนเข้ากับอินเทอร์เน็ต เมืองอัจฉริยะดังกล่าวจะบริหารจัดการพลังงาน การไหลเวียนของวัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ และการจราจรของตน เมืองหัวก้าวหน้าอย่างเช่น สิงคโปร์และบาร์เซโลนา ต่างก็เปิดให้บริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบใหม่หลายอย่างแล้ว เช่น โซลูชั่นหรือการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมทีจอดรถอัจฉริยะ การเก็บขยะอัจฉริยะ และระบบแสงสว่างอัจฉริยะ เป็นต้น เมืองอัจฉริยะยังคงขยายเครือข่ายเทคโนโลยีเซนเซอร์และทำการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลของตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นแกนหลักสำหรับการเชื่อมต่อโครงการเทคโนโลยีต่างๆ และการเพิ่มบริการในอนาคต บนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลเชิงพยากรณ์ทั้งหลาย

 

ผลกระทบเชิงบวก

- การใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

- ผลิตภาพเพิ่มขึ้น

- ความหนาแน่นมากขึ้น

- เพิ่มคุณภาพชีวิต

- ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มช่องทางเข้าถึงทรัพยากรแก่ประชาชนทั่วไป

- ต้นทุนของการให้บริการลดลง

- การใช้ประโยชน์และสภาพของทรัพยากรมีความโปร่งใสมากขึ้น

- อาชญากรรมลดลง

- มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น

- การผลิตและการบริโภคพลังงานแบบกระจายอำนาจและเป็นมิตรต่อสภาพอากาศ

- การกระจายการผลิตสินค้า

- ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น (ตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ) 

- มลภาวะลดลง (อากาศ เสียง) 

- การเข้าถึงการศึกษามากขึ้น

- ความสามารถในการเข้าถึงตลาดเร็วขึ้น

- มีการจ้างงานมากขึ้น

- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉลาดขึ้น

 

ผลกระทบเชิงลบ

- การสอดส่องความเป็นส่วนตัว

- ความเสี่ยงต่อการล่มสลายฉับพลัน (ทุกอย่างดับสนิท) ถ้าระบบพลังงานล้มเหลว

- มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีบนโลกไซเบอร์

 

ไม่ชัดเจนหรือเป็นไปได้ทั้งสองทาง

- ผลกระทบต่อวัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกของเมือง

- การเปลี่ยนแปลงจริตของคนในเมือง

 

การเปลี่ยนแปลงในพฤติการณ์

จากรายงานที่ตีพิมพ์ใน The Future Internet บอกว่า : “เมืองซานตันเดร์ (Santander) ในสเปนทางตอนเหนือมีเซนเซอร์เชื่อมต่ออาคาร โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง เครือข่าย และสาธารณูปโภคต่างๆ ถึง 20,000 ตัว เมืองแห่งนี้มีพื้นที่สำหรับการทดลองและตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างๆ เช่น วิธีการปฏิสัมพันธ์ และการบริหารจัดการ (Interaction and Management Protocols) เทคโนโลยีของอุปกรณ์ (Devices Technologies) และบริการสนับสนุน เช่น การค้นหา การจัดการตัวตนหรืออัตลักษณ์ และความปลอดภัย” 

ที่มา: “Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation,” H. Schaffers, N. Komminos, M. Pallot, B. Trousse, M. Nilsson and A. Oliveira, The Future Internet, J. Domingue et al., (eds) , LNCS 6656, 2011, pp. 431-446,  HYPERLINK “http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-20898-0_31” http://link.springer.com/chapter/10.1007 2F978-3-642-20898-0_31

 

เรื่อง : วิริญบิดร วัฒนา 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 13 December 2017 05:13
X

Right Click

No right click