นางศิริญา เทพเจริญ กล่าวว่า “พอเราเชื่อว่าพืชสีเขียวจะนำพาความมั่งคั่งมาให้ประเทศ ประกอบกับนวัตกรรมการเงินในรูปแบบใหม่เปิดกว้างให้คนสามารถเป็นเจ้าของผ่าน Digital Token เราเลยคิดว่า ทำไมเราถึงจะทำเรื่องนี้คนเดียว ในเมื่อเราสามารถทำให้คนไทยเกือบทั้งประเทศเป็นเจ้าของธุรกิจที่เติบโตแบบนี้ได้
ดีแทคชวนเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมค่าย Metaverse ใน Young Safe Internet Leaders Cyber Camp …
ในยุคที่เราต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและการดิสรัปในหลากหลายด้านนี้เอง ที่ส่งผลโดยตรงให้ทุกองค์กรต้องกำหนด ค่านิยมหลัก (Core value)
 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด นวัตกรรมการตลาด สื่อสารการตลาด และการบริหารธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก…
การที่ประเทศไทยจะเป็น Global Medical Hub ของโลกได้นั้น ใช่ว่าเพียงการเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman Wellness Corridor) นั้นจะเพียงพอ…
ท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงในหลายด้านที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19 เงินเฟ้อและสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ระบาดสูงขึ้นมากในช่วงเวลานี้
X

Right Click

No right click