ความเป็น International outlook หรือความเป็นสากล สามารถสะท้อนได้ในหลายๆ เรื่อง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะบริหารธุรกิจ  KMITL Business School (KBS)

เทรนด์การศึกษา MBA ยังเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากธุรกิจทุกวันนี้ยังต้องใช้การบริหารจัดการธุรกิจในการบริหารงาน

หลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจและบัญชีดั้งเดิมนั้นเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 ภายใต้สังกัดคณะสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Page 1 of 4
X

Right Click

No right click