สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตราโฟร์คิงส์

June 12, 2024 232

KMIT Labkrabang จะเป็นการร่วมมือระหว่างภาคอุตสหกรรมกับนักวิจัย เมื่อเรานำทั้งสองส่วนมา matching กัน และผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆ นั้นก็คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องของการขับเคลื่อน ในการสร้าง Holding company

https://www.facebook.com/100085545212410/videos/1762779914132342/ 

สำหรับความร่วมมือกับบริษัท ไอออน โฮลดิ้ง จำกัด อย่างแรกเราก็พูดคุยกันว่าเราจะตั้งโจทย์อย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาวงการการเกษตรของไทยไปข้างหน้าให้ได้

Last modified on Wednesday, 12 June 2024 13:51
X

Right Click

No right click