January 24, 2022

“คุณหญิงกัลยา” หนุนเลี้ยงแพะ จับมือสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ วางรากฐานหลักสูตรเลี้ยงแพะ ส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน สู่การส่งออก

January 07, 2022 246

ภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

เผยคุณหญิงกัลยา สนับสนุนอาชีวะเกษตร เปิดหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่ พร้อมจับมือสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยแพะนานาชาติกระบี่ กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วางรากฐานหลักสูตรเลี้ยงแพะ ส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน สู่การส่งออก

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เเละนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กล่าวว่า ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่กำกับดูและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงแพะ ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลักในพื้นที่ภาคใต้ จึงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเป็นหลักสูตรหรือองค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะที่ถูกต้อง โดยผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่

โดยดร.คุณหญิงกัลยาได้สั่งการให้คณะที่ปรึกษาฯ เข้าหารือกับนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ และประธานคณะทำงานคลังสมองจังหวัดกระบี่ และได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยแพะนานาชาติกระบี่ กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ในการพัฒนาการเลี้ยงเเพะภาคใต้ เพื่อวิสาหกิจชุมชนภายในประเทศและอุตสาหกรรมการส่งออก

“คุณหญิงกัลยา ในฐานะเเม่ทัพอาชีวะเกษตรเเละประมง ต้องการวางรากฐานการเรียนรู้หลักสูตรเลี้ยงแพะ เพื่อส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชน สู่การส่งออก จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยแพะนานาชาติกระบี่ และอาชีวะศึกษาเกษตร จังหวัดสตูล ในการพัฒนาการเลี้ยงเเพะภาคใต้ เพื่อวิสาหกิจชุมชนภายในประเทศและอุตสาหกรรมการส่งออก”นายภูมิสรรค์ กล่าว

นายภูมิสรรค์ กล่าวต่อว่า การเรียนรู้หลักสูตรการเลี้ยงแพะของภาคใต้ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ การจำหน่ายแพะและผลิตภัณฑ์จากแพะ ในอนาคตแพะจะเป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้บริโภคจะเริ่มหันมาบริโภคเนื้อและนมแพะเป็นจำนวนมาก เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ทั้งนี้กระทรวงศึกษาพร้อมสนับสนุนให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมีหลักสูตร หรือการอบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์กับเกษตรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ หรือปลูกพืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่จังหวัด ถือเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับชุมชน

Last modified on Saturday, 08 January 2022 06:32
X

Right Click

No right click