เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย เยือน มข. พัฒนาความร่วมมือ ทางวิชาการ

May 05, 2022 377

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศอิสราเอล มีความร่วมมือโครงการวิจัยที่พัฒนาร่วมกันเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะ ความร่วมมือร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ Thai–Israel Techno-Demonstration unit for irrigating high-value crops และ the Agricultural Demonstration Farm (แปลงทดลองสาธิตทางการเกษตร) อันนำไปสู่การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศอิสราเอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมีกิจกรรมความร่วมมืออื่น ๆ ร่วมกับประเทศอิสราเอล เช่น เมื่อปี พ.ศ. 2558 อดีตเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ได้มีโอกาสเยือน มข. เนื่องในพิธีเปิด “Small Irrigation International Training Course” เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย และ เมื่อปี พ.ศ. 2563 อดีตเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โรงเรือนสำหรับปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ (hybrid Greenhouse) อันเป็นโครงการร่วมมือกับ MASHAV, Israel’s Agency for International Development Cooperation – ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของอิสราเอล เพื่อสนับสนุน การพัฒนาและแก้ปัญหา เรื่องการจำกัดการใช้น้ำสะอาดในครัวเรือน และการใช้น้ำในกิจกรรมเกษตร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย อีกทั้ง เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ถ่ายทอด ศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ และภูมิภาคอีสาน ซึ่งการพบปะในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่าง ๆ  ในอนาคต

H.E. Ms. Orna Sagiv   เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยที่น่าอยู่ โดยเฉพาะโครงการ “KKU Smart City & Smart Farm” ที่มีการบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้ผู้คน และสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ตอบโจทย์ยุคสมัยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ประเทศอิสราเอล ยังมีชื่อเสียงด้าน water management หรือ ระบบการจัดการน้ำ ดังนั้น ทางสถานทูตฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำ ให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร การแลกเปลี่ยนวิจัย และทุนวิจัย ในอนาคต

ในการนี้ เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ยังได้ร่วมให้เกียรติฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “KKU Smart City & Smart Farm” โดยมีหัวข้อบรรยายย่อย 2 เรื่อง ได้แก่ 1. Digital University บรรยายโดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล 2. Smart City of SCOPC บรรยายโดย รศ.ดร. ระวี หาญเผชิญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หลังจากนั้นได้เดินทางเยี่ยมชม KKU Smart Farm Project ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Last modified on Thursday, 05 May 2022 08:28
X

Right Click

No right click