“เรียนรู้จากประสบการณ์จริง” นศ.ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จัด Chef Table เมืองสมุทร สุดปราการ

May 08, 2023 295

เมื่อไม่นานมานี้ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร (Gastronomy Business Management) วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านธุรกิจบริการในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้จัดงาน ‘เมืองสมุทร. สุดปราการ’ Chef’s Table ขึ้น ณ ห้องมะฮอกกานี ภายในวิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์

กิจกรรมครั้งนี้ทีมนักศึกษา ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ได้นำทักษะความรู้จากการเรียนรายวิชา Service Marketing มาจัด Chef Table โดยเซเลบริตี้เชฟ เช่น เชฟเตย-พัดชา กัลยาณมิตร จากรายการ MasterChef เชฟปิง-สุรกิจ เข็มแก้ว และ เชฟเอฟ-พฤทธิพงศ์ ฉันทไกรวัฒน์ ซึ่งเชฟทุกคนต่างก็เป็นนักศึกษา ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี ด้วย ภายในงานได้เปิดจำหน่ายสำรับอาหารในรูปแบบ Fine Dining ให้บุคคลภายนอกจองโต๊ะเพื่อเข้ามาลิ้มรสในบรรยากาศร้านอาหารจริง โดยสำรับอาหารนั้นเป็นการรังสรรค์วัตถุดิบจากกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นเมนูอาหารเลิศรส เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นสมุทรปราการซึ่งเป็นย่านที่นับว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับวิทยาลัยดุสิตธานี ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากอาจารย์ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

งานครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนการเรียนรู้ในรูปแบบ Real World Experience ของนักศึกษา แต่ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมและธุรกิจการบริการ ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปของการบริการในธุรกิจอาหาร มองเห็นโอกาสและแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจอาหารให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งช่วยยกระดับวัตถุดิบท้องถิ่นให้มีมูลค่า สร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ดีมากขึ้นด้วย และแน่นอนว่า นักศึกษาจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดการบริการอย่างถ่องแท้ ทั้งในมิติของศิลปะการประกอบอาหารและการออกแบบการบริการ (Service Design) กระทั่งสามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยต่อไปในอนาคต

Last modified on Monday, 08 May 2023 08:12
X

Right Click

No right click