เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้อง Garden Lounge-South Wing โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ได้มีพิธีเปิดโครงการ “KMUTTWORKS”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมมอบรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ครั้งที่ 8-10 (ประจำปี 2562-2564) ขึ้น

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การศึกษาได้รับการออกแบบให้มีความเฉพาะตัวและมีรูปแบบที่ผสมผสานกันมากขึ้น

การดำเนินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ของการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่นั้น

ทุกองค์กรล้วนแสวงหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกองค์กรต่างขับเคลื่อนด้วยบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า

Page 3 of 5
X

Right Click

No right click