January 30, 2023

ลอรีอัล ปารีส เปิดอบรมออนไลน์ให้ความรู้ลดภัยคุกคามสตรีในที่สาธารณะ วาระวันสตรีไทย

August 02, 2021 1134

ในโอกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม ลอรีอัล ปารีส ตอกย้ำการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและมีพลังบวกในการใช้ชีวิต เดินหน้าโปรแกรมการฝึกอบรม Stand Up ลดภัยคุกคามบนท้องถนน

ให้สตรีไทยเรียนรู้วิธีการโต้ตอบอย่างปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด หลังผลสำรวจพบว่า การล่วงละเมิดบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย 45% ของผู้หญิงไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ และ 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยเห็นเหตุการณ์คุกคามทางเพศอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์[1]  

ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงบริบทใหม่ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลทางสังคมอย่างกว้างขวางโดย 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการสวมหน้ากากอนามัย ทำให้ผู้กระทำสามารถซ่อนตัวได้และไม่กลัวที่จะทำความผิด

นางสาวแพร โตเจริญทรัพย์ ผู้จัดการแบรนด์ ลอรีอัล ปารีส บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาแบรนด์ ลอรีอัล ปารีส มุ่งมั่นทำให้ผู้หญิงไทยมีความมั่นใจ มีพลังบวก แสดงออกได้อย่างมีอิสระ และกล้าที่จะเดินตามความฝัน แต่ด้วยภัยคุกคามบนท้องถนน ส่งผลให้ผู้หญิงต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศ โดย 86% หลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่ง 85% เลี่ยงการออกจากบ้านในเวลากลางคืน 83% ปรับการแต่งกายและ 79% หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพียงลำพัง* เราจึงหวังว่าโปรแกรม Stand Up จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อสามารถช่วยกันลดภัยคุกคามในที่สาธารณะแก่สตรีไทยได้”

รู้วิธีการโต้ตอบอย่างปลอดภัยเพื่อร่วมหยุดการคุกคามบนท้องถนน

จากการสำรวจพบว่า 1 ใน 4 ไม่เข้าช่วยเหลือเมื่อพบเห็นเหตุการณ์การล่วงละเมิดเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร* ในโปรแกรม Stand Up ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการตอบโต้อย่างปลอดภัยด้วยเทคนิค "5D’s" ของ ฮอลลาแบค! (Hollaback!) ซึ่งจะช่วยหยุดภัยคุกคามในที่สาธารณะแก่สตรีได้

การฝึกอบรมโปรแกรม Stand Up ที่ลอรีอัล ปารีส ได้จัดเตรียมไว้ในประเทศไทยมีสองรูปแบบ ได้แก่ 1. อบรมด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ standup-thailand.com หรือ 2. อบรมแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยมูลนิธิรักษ์ไทย ซึ่งลงทะเบียนผ่านทาง standup-thailand.com โดยการอบรมทั้งสองรูปแบบใช้เทคนิค 5D’s ของ ฮอลลาแบค! (Hollaback!)

นอกจากนี้ การอบรมแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom ยังเปิดให้องค์กรที่สนใจลงทะเบียนเพื่อจัดการอบรมแก่พนักงาน โดยลอรีอัล ปารีส ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมอบรม 150,000 คนในประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 ปี

“เพราะสำหรับเรานั้น ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าและคู่ควรที่จะใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในตัวเอง ดั่งสโลแกน “คุณค่าที่คุณคู่ควร” ของแบรนด์ลอรีอัล ปารีส ที่ครบรอบ 50 ปี ในปีนี้ โปรแกรม Stand Up เป็นการอบรมที่เราตั้งใจดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง และเราหวังว่าจะได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน เพราะยิ่งคนจำนวนมากรู้จักวิธีการตอบโต้เมื่อเจอเหตุการณ์คุกคามเท่าไหร่ เราก็จะสามารถช่วยสตรีพ้นจากภัยและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในที่สาธารณะได้มากเท่านั้น” นางสาวแพร โตเจริญทรัพย์ กล่าวเสริม


[1] แหล่งที่มา: บริษัทวิจัย IPSOS | การสำรวจสากลเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ รายงานของประเทศไทย กับกลุ่มผู้หญิง จำนวน 620 คน / ผู้ชาย 400 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวนรวม = 1,020 ตัวอย่าง ในช่วงกุมภาพันธ์ 2564

X

Right Click

No right click