January 24, 2022

การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กรด้วย Digital Transformation

December 24, 2021 620

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดย ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ หัวหน้าศูนย์ STECO ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณวิศรุต เอื้ออานันท์ Chief Digital MarTech Officer โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในกิจกรรม STECO Online Forum ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ “การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันองค์กรด้วย Digital Transformation”

คุณวิศรุตได้พูดถึงความสำคัญของธุรกิจ Healthcare กับ Digital technology ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้คนออกจากบ้านน้อยลง พฤติกรรมลดการปฏิสัมพันธ์กันและมีความกังวลใจที่จะเดินทางมาโรงพยาบาล อีกทั้งผู้รับบริการในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้ประยุกต์ใช้ Digital Technology เข้ามาช่วยปรับรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่น นวัตกรรมการรักษาโรคเนื้องอกเต้านมด้วยความเย็นติดลบ ซึ่งร้อยละ 10 ของผู้หญิงเป็นโรคนี้ โดยโรงพยาบาลรำรุงราษฎร์เป็นที่แรกของประเทศไทยที่นำนวัตกรรมนี้มาใช้ในการรักษาโรค การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (DNA Scientific Wellness Panels) ทำให้เราทราบถึงโอกาสเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งเมื่อเราทราบความเสี่ยงจะช่วยให้เราสามารถวางแผนเพื่อปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ถูกทาง หรือเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคตได้ และการสร้างแอปพลิเคชัน Bumrungrad โดยมีจุดเด่นในการค้นหาแพทย์และเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายขึ้นแทนการเดินทางเพื่อมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถจัดการนัดหมายด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งผู้ใช้บริการจะพกบัตรสมาชิก Digital Loyalty Card ภายในแอปพลิเคชันแทนการพกบัตรแบบเดิม ซึ่งสอดรับกับไลฟ์สไตล์วิถีใหม่ “New Normal” รวมถึงผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันสามารถรับบริการซื้อแพ็กเกจสุขภาพล่วงหน้า ลดขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน เมื่อรับบริการเสร็จสามารถกลับบ้านได้ทันที พร้อมมอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้งานได้จากทั่วทุกมุมโลก นั่นหมายถึงความสามารถในการสร้างรายได้จากทั่วทุกมุมโลกตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้รับบริการ เพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้รับบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพิ่มขึ้น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและลดจำนวนการใช้บุคคลากรลงได้

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ Digital Transformation ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประสบความสำเร็จ คือ การเปลี่ยนความคิด “Digital Transformation ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด เพื่อหนีตาย” เมื่อเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องมีการวางแผนและลงมือทำ โดยใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่ท้าทายที่สุดของทำ Digital Transformation นั้นคือการเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติของคนในองค์กรให้ยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยผู้บริหารจะต้องสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรให้พนักงานไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาด ให้อิสระในการตัดสินใจ สามารถทดลองสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานลดความกังวลใจและสนุกกับการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจและความท้าทายในการทำงาน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้พนักงาน เมื่อพนักงานมีความรู้มากพอ จะทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น

สำหรับข้อควรระวังของธุรกิจปัจจุบัน คือ Digital Disruption สภาวะที่ธุรกิจถูกทำให้หยุดชะงักในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลนั้นถือว่าไม่น่าเป็นกังวลมากนัก เนื่องจากเป็น 1 ในปัจจัย 4 ผู้คนมีความจำเป็นต้องใช้บริการจึงยากที่จะถูก Digital Disruption แต่ก็มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ การถูก Disrupt จาก FAMGA ซึ่งเป็นเหล่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก 5 บริษัท ประกอบด้วย F (Facebook), A (Amazon), M (Microsoft), G (Google) และ A (Apple) ที่ปัจจุบันได้เข้ามาในตลาด Healthcare แล้ว ความน่ากังวล คือ การที่กลุ่มบริษัทเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าเรา ดังนั้น องค์กรจำเป็นจะต้องสร้างทีมที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิด Digital Technology ภายในองค์กรได้จริง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้สร้างทีม MarTech ขึ้นมา ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่างทีมงานฝั่ง Digital และฝั่ง Technology เชื่อมโยงคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกันภายในทีมเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

สุดท้ายคุณวิศรุตได้ฝากข้อคิดไว้ว่า การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กร สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การสร้าง Platform Digital ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คิดค้นนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งในเด็กโดยใช้หน้ากากที่ออกแบบเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ มาใช้ในการเข้าเครื่องสแกนสมอง แทนการใส่หน้ากากแบบปกติและวางยาสลบ เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์และแก้ไขปัญหาที่เด็กมีความวิตกกังวลในการเข้าเครื่องสแกนสมองและลดค่าใช้จ่ายในการวางยาสลบ ส่วนสิ่งสำคัญ คือ ทัศนคติ การรู้จักตนเอง รู้จักคู่แข่งและรู้จักลูกค้าให้ดี ค้นหาสิ่งที่องค์กรมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองและเรียนรู้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://steco.kmutt.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-470-9644 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

X

Right Click

No right click