“พฤกษา โฮลดิ้ง” เดินหน้าลงทุน “เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป”

December 19, 2023 451

ชูมาตรฐานใหม่ของการดูแลผู้สูงวัย พร้อมผลักดันการเติบโต 600 เตียงใน 3 ปี

พฤกษา โฮลดิ้ง เดินหน้าจับมือ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ ทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ และผสานเทคโนโลยีเพื่อการดูแลอย่างไร้รอยต่อ ทุ่มเม็ดเงินลงทุน 325 ล้านบาท ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญและลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมถือหุ้นในสัดส่วน 35% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เพื่อให้ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป  ขยายโรงพยาบาลผู้สูงอายุเพื่อการฟื้นฟูในระยะยาวและกายภาพบำบัดใหม่อีก 6 แห่ง รวมเป็นกว่า 600 เตียง และการยกระดับประสบการณ์การรับบริการพร้อมขยายฐานลูกค้าเพื่อตอบรับเทรนด์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มให้ความสนใจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมากขึ้น และส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของบริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อยกระดับสู่การเป็น Long-Term Care Destination ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุระดับ Super-Aged Society ในปี 2574 เช่นเดียวกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้เปิดเผยว่าประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังสูงวัยอย่างรวดเร็ว จากเดิมในปี 2560 มีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 9.8% แต่จะเพิ่มขึ้นเป็น 13.7% ภายในปี 2573 และ 20.3% ภายในปี 2593 ซึ่งจากข้อมูลนี้ทำให้พฤกษา โฮลดิ้ง ตระหนักถึงความจำเป็นที่ผู้สูงอายุทุกคนจะได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การมีความรู้เรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคตลอดจนถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องตามกรอบแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ที่เรายึดถือมาตลอด เราจึงเล็งเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยร่วมมือกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและเป็นโซลูชั่นในการดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติเพื่อขยายการรองรับสู่สังคมอายุยืน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป สามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วยการเข้ามาบริหารเนอร์สซิงโฮมของกลุ่มวิมุตในย่านบางนา แบริ่ง และวัชรพล ซึ่งมีจำนวนรวม 240 เตียง พร้อมโอกาสในการบริหารเนิร์สซิงโฮมอีก 5 แห่ง ที่มีแผนจะขยายในอีก 3 ปี โดยตั้งเป้าบริหารจำนวนเตียงรวม 600 เตียง

เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป เป็นผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านเฮลท์แคร์ที่ประกอบไปด้วย 1) โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home International 2) เดอะซินิเซ่นส์ ซึ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูผู้สูงอายุ  3) บ้านธรรมชาติ บาย เฌ้อสเซอรี่โฮม ให้บริการเนิร์สซิงโฮมขนาดเล็กถึงกลางคุณภาพมาตรฐานสากล 4) ฮาร์โมนี่ โฮมแคร์ ระบบ Homecare service  ที่สามารถจัดหาผู้ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านที่มีมาตรฐานระดับสากล AACI Standard แห่งแรกของประเทศ  ซึ่งจากประสบการณ์ที่สั่งสมและความไว้วางใจของผู้รับบริการ จึงทำให้การลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือกันเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืน ทำให้สามารถขยายฐานลูกค้า ขยายตลาดผ่านการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเวลเนส เรสซิเดนท์ รวมถึงการสร้างรายได้ประจำ จากการปล่อยเช่าศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัวในอนาคตอีก 12 แห่งที่มีอยู่ในแผนงานของวิมุต และเตรียมพร้อมยกระดับสู่การเป็นฮับด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สำหรับในด้านการดำเนินงาน พฤกษา โฮลดิ้ง ได้เตรียมแผนผลักดันโรงพยาบาลวิมุตซึ่งเป็นธุรกิจในเครือ เดินหน้าต่อร่วมกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป โดยโรงพยาบาลวิมุตมีแนวทางในการดูแลรักษาแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมส่งเสริมสุขภาพของคนทุกวัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนเพื่อให้บริการได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งการดำเนินงานร่วมกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป มีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลวิมุตบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพและมอบบริการที่ดีที่สุดให้ผู้สูงอายุและครอบครัว

นายอุเทน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โรงพยาบาลวิมุตไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นเพียงโรงพยาบาลเท่านั้น แต่เราเป็น Trusted Healthcare Platform ที่สามารถให้บริการผู้คนในชุมชนหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและพร้อมมอบบริการด้านสุขภาพได้อย่างไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูเพื่อสุขภาพที่ดีตามช่วงวัย ที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิมุตได้ขยายงานโดยเปิดศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟูหลังผ่าตัดหรือหลังการเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด อีกทั้งยังสามารถอยู่พักยาวในรูปแบบเนิร์สซิงโฮมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพิงระดับสูง รวมทั้งมีบริการแบบผู้ป่วยนอก เช่น กายภาพบำบัด บริการดูแลรายวัน และคลินิกทั่วไป ฯลฯ โดยที่ผ่านมาเราสามารถดูแลได้อย่างครบทุกมิติด้วยทีมสหวิชาชีพ และมีการนำ Digital Health Technology เข้ามาสนับสนุน แต่ปัจจุบันความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างมีความหลากหลายและมีความเฉพาะตัว โรงพยาบาลวิมุตจึงมองหาพันธมิตรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและช่วยสานต่อแนวทางการให้บริการในศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและครอบครัว ซึ่งการร่วมมือกับ เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป ถือเป็นการต่อยอดไปอีกขั้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเสริม อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครอบครัวว่าบุคคลที่เรารักอยู่ภายใต้การดูแลที่ดีที่สุด”

 

ด้านนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เค.พี.เอ็น.ซีเนียร์ ฮอสปิตัล จำกัด กล่าวว่า “ตลาดของซีเนียร์แคร์เติบโตมากทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ ซึ่งในช่วง 2-3 ปีผ่านมาบริษัทได้มีการทรานส์ฟอร์มองค์กร เปลี่ยนจาก Service Provider มาเป็น Service Solution ให้กับสังคมอายุยืน (Longevity Society) ของประเทศไทยและของโลกเพื่อรองรับการเป็นหมุดหมายของการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ (Senior Destinations) ของทุกคน โดยเราขยายจากการรักษาฟื้นฟูมาสู่การส่งเสริมป้องกันเตรียมความพร้อมสู่สังคมอายุยืนที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ และมีบริการ Healthcare to Home ที่มอบบริการทางการแพทย์ถึงบ้านภายใต้แนวคิด Aging-in-place concept โดยโจทย์ของเราคือทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยยังแข็งแรง สุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้อย่างยาวนานที่สุดในที่พักอาศัยและในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและเป็นมิตร  หรือหากเจ็บป่วยก็สามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ความต้องการได้ครบทุกมิติ ซึ่งการที่พฤกษา โฮลดิ้งได้ร่วมลงทุนและเปิดโอกาสให้ได้ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลวิมุตจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดย เค.พี.เอ็น ซีเนียร์ ฮอสปิตัล กรุ๊ป จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ธุรกิจสุขภาพในกลุ่มวิมุต โดยสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เรามี รวมไปถึงบุคลากรที่มีคุณภาพ อีกทั้งเรายังได้รับโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลวิมุตมี ประกอบกับโรงพยาบาลวิมุตมีศูนย์การรักษาเฉพาะทางอย่างครบครันและมีเครื่องมือแพทย์ทันสมัย จึงทำให้ในกรณีที่มีการส่งต่อการรักษาในโรคซับซ้อนเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งความแข็งแกร่งของทั้งสองฝั่งจะทำให้เราสามารถดำเนินงานผสานกันได้เป็นอย่างดีเพื่อมอบบริการให้ผู้สูงวัย และถือเป็นการวางรากฐานสู่การเป็น Senior Destination ของโลกอย่างยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้”

X

Right Click

No right click