×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 840

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก ยังคงเดินหน้าในการเป็นผู้นำด้าน Food provider ของประเทศไทย

เจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากต่างประเทศทั่วโลก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรมและโรงงานชลบุรีในฐานะบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

เจริญ แก้วสุกใส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส (กลาง)

ทั้งนี้ ซีพีแรมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม EEC (Eastern Economic Corridor) เป็น EECi (Eastern Economic Corridor of Innovation)  พร้อมยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของภูมิภาคเอเซีย

X

Right Click

No right click