บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดสาขาสมุทรสาครอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยนางอรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร และนายปริญญา มณีประเสริฐ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดสาขา ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ (ปรีชาเลี่ยมราษฎร์บำรุง) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมด้านสุขอนามัยให้เยาวชนได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายเลอเกียรติ เอี่ยมศรี และนายกิตติวัฒน์ ทองเพิ่ม อาจารย์ประจำโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

กรุงเทพประกันภัย สาขาสมุทรสาคร เป็นสาขาที่ 37 ที่ได้ทำพิธีเปิดสาขาอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านประกันภัยและสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าและคู่ค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงครามให้ได้รับความสะดวกและใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยตั้งอยู่ที่ 199/1 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ในโครงการ ส.ชัยซิตี้ ริมถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก) โทรศัพท์ 0 3417 1980 โทรสาร 0 3417 1984

ทั้งนี้ ลูกค้าและประชาชนที่ต้องการติดต่อสอบถามด้านการประกันภัย สามารถติดต่อได้ที่สาขาของกรุงเทพประกันภัยที่ให้บริการครอบคลุมทั่วภูมิภาค โดยดูรายละเอียดได้ที่ bangkokinsurance.com/th/contact/branch

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวา) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัด จำนวน 6,000,000 บาท โดยมี รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น (ซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ อาคารหลังใหม่นี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้ ยังเป็นห้องเรียนและแหล่งค้นคว้าวิจัยที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน และเป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ศูนย์รวมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากการผนึกกำลังกับเครือข่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อร่วมพัฒนาต่อยอดในด้านสาธารณสุขของประเทศให้มีศักยภาพในระดับสากล สามารถแข่งขันได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิรามาธิบดี โทร. 0 2201 1111 หรือโอนเงินผ่านบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 090-3-50015-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-3-05216-3 และธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 879-2-00448-3

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นำโดยนายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายเอนก คีรีเสถียร เลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พาพนักงานบริษัทฯ จำนวนกว่า 1,600 คน บินลัดฟ้าไปทัศนศึกษา ณ อุระบันได (Urabandai) – โตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนในสถานที่สวยงาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และโอบล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมกับอิ่มเอมใจกับการเล่นกระดานเลื่อนท่ามกลางหิมะที่อุทยานแห่งชาติบันได - อาซาฮี (Bandai - Asahi National Park) เข้าชมหมู่บ้านโออุจิ จูคุ (Ouchi Juku) ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ และสนุกสนานกับนวัตกรรมอันน่าตื่นตา และชอปปิงแหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยระดับโลกในเมืองหลวงที่ย่านชินจูกุ (Shinjuku) และชิบูย่า (Shibuya) รวมถึงศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น ทั้งการไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ (Asakusa Temple) การแช่ออนเซ็น การแต่งกายในชุดยูกาตะ การรับประทานอาหารต้นตำรับของญี่ปุ่น พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของพนักงานให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดรอบการเดินทางจำนวน 8 รอบ รอบละกว่า 200 คน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567

กิจกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณพนักงานทุกคน เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทตลอดปี 2566  อีกทั้งเป็นการสร้างกำลังใจให้พนักงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างสำเร็จ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงมาโดยตลอด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสที่ดำเนินกิจการครบรอบ 77 ปี นำโดยนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป และถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมไหว้ศาลพระพรหมและองค์ครุฑ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อองค์กร

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานร่วมแต่งกายชุดไทยซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่ไทย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

Page 3 of 5
X

Right Click

No right click