EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

April 18, 2024 360

EXIM BANK แต่งตั้งนายคมกฤช ณ นคร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายคมกฤช ณ นคร เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดูแลงานด้านการจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร และการส่งเสริมบรรยากาศแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

นายคมกฤช จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ทรัพยากรบุคคล บริษัท อินเทคค์ กรุ๊ป จำกัด ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายคมกฤชดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

Last modified on Sunday, 21 April 2024 06:27
X

Right Click

No right click