December 08, 2022

SEAC แนะใช้ภาวะผู้นำรับมือยุค Disruptive

September 04, 2018 3273

 

           SEAC (South East Asia Center) ศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำและผู้บริหารระดับสูง โดย อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ให้มุมมองการรับมือกับบริหารจัดการองค์กรในยุค Disruptive ที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงว่า สามารถนำ Leadership (ภาวะผู้นำ) มาใช้เพื่อช่วยสร้างองค์กรที่ยั่งยืนขึ้นมาได้

            เธอบอกว่าจากประสบการณ์ทำงานมากว่า 27 ปี ทำให้เห็นว่าองค์กรไทยโดยมาก มักจะเน้นการพัฒนาตัวผู้นำ (Leader) เพื่อให้มีภาวะผู้นำ สามารถปรับตัว มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ และสามารถมองเห็นทิศทางและโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงสามารถตัดสินใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

            แต่สำหรับช่วงเวลาปัจจุบันการพัฒนาแต่ตัวผู้นำไม่เพียงพอแล้ว ยังต้องพัฒนาคนในองค์กรให้มีภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นด้วย เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

            ทางด้าน ฮาเวิร์ด ฟาร์เฟล ประธานสถาบัน เคน บลานชาร์ด บริษัทพัฒนาผู้นำและบุคลากรจากสหรัฐอเมริกา บอกว่า  ยังมีอีกหลายองค์กร ที่ผู้นำและบุคลากรในองค์กรยังติดกับดักของตัวเอง เป็นผลให้ประสิทธิภาพไม่เกิดและประสิทธิผลไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งยังทำให้หมดความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่จุดมุ่งหมายลงกลางทางเสียดื้อๆ ดังนั้นการเติมเต็ม “ภาวะผู้นำ – Leadership” จึงเป็นเรื่องที่หลายๆ องค์กรไม่ควรมองข้าม

            โดยล่าสุด SEAC นำเอาหลักสูตรจากสถาบันเคน บลานซาร์ด มาให้บริการในประเทศไทย 4 หลักสูตรประกอบด้วย 1. Self Leadership 2. Situational Leadership® II Experience 3. Management Essentials และ 4. Coaching Essentials®

            อริญญา กล่าวว่า หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ คือการนำประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ  งานวิจัย   ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริง มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับผู้นำองค์กรที่เข้าร่วมอบรม ตลอดจนนำเสนอมุมมองและแนวความคิด สำหรับการมีภาวะผู้นำที่ดีอย่าง “Mindset – มายด์เซ็ต” และ “Skillset – สกิลเซ็ต” เข้าไว้ด้วยกัน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรและบุคลากรทุกระดับเกิดความมุ่งมั่นและตระหนักรู้ในการพัฒนา “ภาวะผู้นำ ของตนเอง กระตุ้นให้ผู้นำสามารถดึงศักยภาพของตนด้วยการฝึกฝนโดยนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน เพื่อให้สามารถก้าวทันสถานการณ์สู่การสร้างและเป็นผู้นำในวงการธุรกิจในยุค Disruptive เช่นนี้

              ฮาเวิร์ด  บอกว่า สถาบันฯ ได้นำทฤษฎีภาวะผู้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มุ่งสอนเรื่องการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้นำที่เท่าทันโลกได้อย่างครอบคลุม  จนเกิดเป็นหลักสูตรทั้ง 4 หลักสูตร

            โดยหัวใจของหลักสูตรคือการทำให้เข้าใจว่าภาวะผู้นำเท่ากับความเป็นหุ้นส่วน Partnership โดยทำให้เข้าใจสไตล์ของการนำในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะกับสถานการณ์ การพัฒนาให้คนในองค์กรใช้ภาษาเดียวกันในการสื่อสารตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไข การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่และการพัฒนาหัวหน้างานให้สามารถสอนงานพนักงานได้

            ปัจจุบันมีหลายบริษัทระดับโลกที่เลือกโปรแกรมเหล่านี้ไปใช้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางธุรกิจดีขึ้น  มีการลาออกลดลง สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ โดยสำหรับหลักสูตรในไทยจะประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศอาเซียน

            SEACเริ่มต้นอบรมหลักสูตรเหล่านี้ให้กับองค์กรมากกว่า 20 องค์กร อาทิ เครือบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เครือข่าย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน ก.พ. และคาดว่าภายในปีนี้จะมี 30 บริษัทที่ได้รับการอบรม และปี 2562 จะมีประมาณ 100 บริษัทที่สนใจหลักสูตรนี้

 

Last modified on Thursday, 26 September 2019 04:16
X

Right Click

No right click