December 06, 2023

ปูนดอกบัว เปิดตัว นวัตกรรม ปูนบัว GO GREEN ปูนรักษ์โลก ลดโลกร้อน

May 09, 2023 179

นายนภดล รมยะรูป กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การเปิดตัว ปูนบัว GO GREEN ปูนรักษ์โลก ลดโลกร้อน

โดยได้ออกหนังโฆษณา ชุดใหม่ “บอกรักโลก กับ ปูนบัว GO GREEN“ ทางสื่อโซเชียลหลัก ได้แก่ Youtube, Facebook และ Tiktok  เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์ และจุดยืนของแบรนด์

ในฐานะที่เราคือ หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศไทยมาตลอด 33 ปี นโยบาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการรักษ์โลก ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดผลกระทบกับสภาพอากาศในทุกกระบวนการผลิต โดยใช้นวัตกรรมการผลิตปูนซีเมนต์รักษ์โลกที่ลดการปล่อย CO₂ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน มุ่งมั่นขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเพื่อลดทอนการใช้ปูนเม็ดในขั้นตอนการผลิต โดยที่คุณภาพปูนซีเมนต์ยังเป็นเลิศ ทั้งยังมีส่วนร่วมและสนับสนุนเป้าหมายสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย(TCMA)ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) และสอดคล้องต่อนโยบายของประเทศ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593 และปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608

บริษัทฯ ผลิตปูนซีเมนต์โดยเน้นเรื่องคุณภาพและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากพลังงานชีวมวล ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยนำมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม           

Go Green Products Innovation นวัตกรรมสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

ในยุคที่โลกกำลังประสบกับภาวะโลกร้อน บริษัทฯได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมปูนซีเมนต์ใหม่ "GO GREEN" ที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกกระบวนการผลิต  การเพิ่มผลิตภัณฑ์สีเขียวด้วยการนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก เข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5-6 ต้น ต่อปูนซีเมนต์ 1 ตัน

Mobile Solutions Service แล็บทดสอบคอนกรีตเคลื่อนที่

เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มั่นใจในความแข็งแรงและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ปูนดอกบัวได้นำรถโมบายแล็บ ที่เสมือนมีแล็บทางวิศวกรรมการก่อสร้างเคลื่อนที่ ให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ภายในบรรจุเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการทดสอบทางเทคนิควิศวกรรม มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและช่างเทคนิคจากปูนดอกบัว ในการปฏิบัติการทดสอบร่วมกับลูกค้าวิศวกรปูนดอกบัว จะช่วยวิเคราะห์และพัฒนาผลลัพธ์ของงานปูนและคอนกรีต ให้เหมาะสมกับความแข็งแกร่งของงานก่อสร้างตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ต้องการโซลูชั่นภายในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

Encourage end-users to know and use more Go Green cement โปรโมทและกระตุ้นการใช้ปูนบัว GO GREEN ถึงผู้ใช้โดยตรง

เพื่อรณรงค์ให้เกิดห่วงโซ่ของการใช้ผลิตภัณฑ์ ปูนบัว GO GREEN อย่างแพร่หลายในผู้ใช้งานจริงทั้งผู้รับเหมาและช่างปูน และเพื่อกระตุ้นการใช้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีแคมเปญโปรโมชั่นให้ร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศร่วมรณรงค์ โดยแคมเปญจะออกสู่ตลาดเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click