November 28, 2022

Green

กระแสดีอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลแห่งปี “ทีทีบี | อีสท์สปริง พาร์ครัน 2022” (ttb |…
นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3…
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในฐานะองค์กรระดับแนวหน้าที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน หรือ Climate change
ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนแก่โรงเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างไกลต่อเนื่อง
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายโยฮัน ดีทอย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน เป็นตัวแทนรับรางวัล “บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี…
บมจ.นำสินประกันภัย (NSI) ร่วมเสริมสร้างโภชนาการที่ดีของนักเรียน สนับสนุนข้าวสารเพื่อโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ
ส่งเสริมการจัดการขยะในโรงเรียน มุ่งสร้าง Eco-School เน้นให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
ธนาคารแห่งอเมริการ่วมพัฒนาสังคมจัดกิจกรรม Volunteer Day เปิดโอกาสให้บุคลากรธนาคารร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)…
 การีนา (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจดิจิทัลเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในเครือ Sea (ประเทศไทย) สานต่อความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต ในโครงการ “Game On: Digitally…
Page 1 of 36
X

Right Click

No right click