December 08, 2023

SCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล ชู “3 พร้อมเพื่อท้องทะเล”

June 13, 2023 275

มุ่งสร้างสมดุล คืนความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ส่งมอบนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำให้ ทช. เพื่อลดปัญหาขยะทะเล เนื่องในวันทะเลโลก

วันทะเลโลก จ. ระยอง - 8 มิถุนายน 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน (Chemicals Business for Sustainability) เดินหน้าฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลอย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อน นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล (Innovation for Better Marine) อาทิ นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ  บ้านปลาเอสซีจีซี  ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้าน ESG (Environmental, Social and Governance)  และเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันพิทักษ์ทะเลไทย ผ่านแนวคิด 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล “พร้อมใจพร้อมเก็บ พร้อมเติบโต” เพื่อให้ท้องทะเลและชายหาดสมบูรณ์สวยงาม ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนอย่างยั่งยืน  และในโอกาสวันทะเลโลก  SCGC ได้นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมพิทักษ์ทะเล และส่งมอบ “นวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ” จำนวน 25 ชุด ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง เพื่อลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบ ภายในงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2566 หรือ World Oceans Day 2023 ภายใต้ธีม “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” (Planet Ocean: Tides are Changing) ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “ปัญหาขยะในทะเล นับเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงวิถีชีวิตของประมงพื้นบ้านและชุมชนริมชายฝั่ง รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกด้วย  SCGC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเลเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงได้ขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์ทะเลร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง ชุมชน เยาวชน และพนักงานจิตอาสามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับการจัดการปัญหาขยะทะเลด้วยนวัตกรรม โดยนำความเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อพิทักษ์ทะเล” (Innovation for Better Marine) ครอบคลุมตลอดทั้งกระบวนการ เชื่อมโยงตั้งแต่การจัดการและคัดแยกขยะจากบก ปัญหาขยะที่หลุดรอดสู่แม่น้ำ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ”

ทั้งนี้ SCGC ได้เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล โดยชูแนวคิด 3 พร้อมเพื่อท้องทะเล ได้แก่ “พร้อมใจ ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ และคัดแยกขยะ ผ่านโครงการ “โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ” ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเก็บเก็บขยะที่หลุดรอดมาสู่ชายหาดและแม่น้ำลำคลอง ด้วยนวัตกรรมทุ่นกักขยะลอยน้ำ  และ พร้อมเติบโต เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยนวัตกรรมบ้านปลา SCGC

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “วันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งหลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการปกป้อง รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน หันมาใส่ใจร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผนวกกับโซลูชันของ SCGC ที่ช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะทะเล และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน”

งานวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง โดย SCGC ได้ประกาศความพร้อมในการเป็นผู้พิทักษ์ทะเล สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศทางทะเล  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และลดปัญหาขยะหลุดรอดสู่ทะเล รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมสู่เส้นทางแห่งการพิทักษ์ทะเล ภายในงาน นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลกว่า 1,000 คน จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม ชุมชน  เยาวชน และพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำ  เก็บขยะชายหาด และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูท้องทะเลไทยให้กลับมาสดใสงดงามดังเดิม

X

Right Click

No right click