CSR

ไบเออร์สด๊อรฟ รวมพลพนักงานจิตอาสาปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส

August 05, 2023 691

ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมพลังทำความดีเพื่อทำตามจุดมุ่งหมายขององค์กร CARE BEYOND SKIN ด้วยการคืนประโยชน์ให้สังคม โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ สถานศึกษาประจำท้องถิ่นที่มีอายุกว่า 96 ปี ด้วยการลงมือซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้น่าอยู่และสดใส เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมทักษะของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม ที่เป็นไปตามพันธกิจในการเป็นองค์กรที่ให้การดูแลมากกว่าแค่ผิวพรรณ

 

พนักงานจิตอาสาไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ทำป้ายความรู้ให้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมวันจิตอาสานี้ เป็นกิจกรรมที่จัดภายใต้ชื่อ CARE BEYOND SKIN (CBS) DAY ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ ไบเออร์สด๊อรฟ รณรงค์จัดขึ้นทั่วโลก เพราะต้องการส่งเสริมพันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 พนักงานของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะใช้วันทำงานหนึ่งวันเต็ม เพื่อทำจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานเพื่อการกุศลในท้องถิ่น โดยในประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดย

มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดเจ็ดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปและทาสีกำแพง ซ่อมสะพานไม้และที่นั่ง ซึ่งเชื่อมต่อภูมิทัศน์ระหว่างโรงเรียนและป่าชายเลน มีการเขียนป้ายเสริมสร้างความรู้ติดทั่วบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการทาสีรั้ว และปลูกต้นไม้โดยรอบ สร้างสนามเด็กเล่น และทาสีลานอเนกประสงค์ นอกจากนี้ พนักงานยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับน้อง ๆ นักเรียนด้วยการเล่นเกมด้วยกัน และทำกิจกรรมรักการอ่านกับน้องที่ห้องสมุดของโรงเรียน ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยแก่น้อง ๆ อีกด้วย

พนักงานจิตอาสาไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ทำสนามเด็กเล่นใหม่ให้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า “กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่คนของไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชนที่ยังต้องการแรงสนับสนุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยโรงเรียนถือเป็นศูนย์กลางชุมชนท้องถิ่นที่สำคัญในการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต ที่เรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างแท้จริง และกิจกรรมวันจิตอาสานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทำตามคำมั่นสัญญาและพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่าง “CARE BEYOND SKIN” ของเราที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในด้านความเสมอภาคในสังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกบทบาทของเรานอกเหนือจากการดูแลผิวพรรณให้ผู้คนผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ”

สเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ

“เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกว่า 200 คนของเราในประเทศไทยทำกิจกรรมจิตอาสาที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง และขอขอบคุณพันธมิตรของเราอย่าง มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นอย่างมากที่ทำให้กิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี” นางสาวสเตฟานี กล่าวเสริม

X

Right Click

No right click