CSR

กรุงศรี ร่วมกับ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ให้โรงเรียนโสตศึกษา สำหรับน้อง ๆ ที่บกพร่องทางการได้ยิน

August 12, 2023 2228

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ร่วมกับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์

สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส ด้วยการเดินหน้าสร้างและส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ช่วยพัฒนาการด้านความคิดและสร้างแรงบันดาลใจผ่านการชมภาพยนตร์ให้กับน้อง ๆ เยาวชนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี และ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นการช่วยเพิ่มทักษะให้น้อง ๆ ได้นำความรู้ที่ได้จากภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดี ไปปรับใช้และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับน้องๆ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

กรุงศรี ได้จัดทำ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 2 และ 3 ให้กับ 2 โรงเรียนโสตศึกษา ใน 2 จังหวัด ภายใต้โครงการกรุงศรีมอบความสุขให้น้อง ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมกับมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้

ห้องที่ 2 ให้กับ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โดย วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ และ นรุตม์ เจียรสนอง ผู้บริหาร มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกันส่งมอบ โดยมี ศิริรัตน์ สุภาพทรง รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พรประภา ไทยอุทิศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี และ วิมล คำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี อนุชิต วันสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ร่วมรับมอบ

ส่วน ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ ห้องที่ 3 ของกรุงศรีได้มอบให้กับ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดย วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมกับ วรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายกิจกรรมการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ “ห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ห้องที่ 3 โดยมี ประพันธ์ โพธิ์หย่า ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 (กลุ่มภาคเหนือ) อุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุสารสุนทร และ อัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ กรุงศรีจะยังคงเดินหน้ามอบโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นพลังของประเทศชาติในอนาคตต่อไป

X

Right Click

No right click