CSR

ลอรีอัล ประเทศไทย ต่อยอด “โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม”

December 28, 2023 491

มอบรางวัลยกย่องพันธมิตรช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับผู้ขาดโอกาส

ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย จับมือพันธมิตรเดินหน้าพัฒนาต่อยอดโครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม (Solidarity Sourcing Program) มอบโอกาสที่เท่าเทียมทางอาชีพให้แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคม มุ่งเน้นการกระจายโอกาสในการทำงาน การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน พร้อมมอบรางวัลยกย่องพันธมิตรทั้งเก่าและใหม่ ที่ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างเต็มกำลัง จ้างงานผู้ขาดโอกาสร่วม 200 คน และมุ่งขยายโครงการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ขาดโอกาสเพิ่มขึ้นในประเทศไทย รวมถึงการจัดซื้อจากบริษัทกลุ่ม SME และบริษัทที่มีสตรีเป็นเจ้าของกิจการ

นายแพทริค จีโร กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชากล่าวว่า “โครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคม (Solidarity Sourcing Program) ซึ่งถือเป็นหนึ่งโครงการสำคัญที่ลอรีอัล กรุ๊ป ทั่วโลกดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการว่าจ้างกลุ่มผู้ขาดโอกาส โดยในช่วงปี 2013 - 2020 ที่ผ่านมา ลอรีอัล กรุ๊ป ได้ช่วยผู้ขาดโอกาสไปแล้วกว่า 100,000 คนทั่วโลก ให้เข้าถึงการจ้างงาน และ ภายใต้วิสัยทัศน์ความยั่งยืนใหม่ “L’Oréal For The Future” ที่มุ่งเร่งเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานให้คำนึงถึงขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก และร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วน ลอรีอัลได้ตั้งเป้าในการช่วยผู้ขาดโอกาสทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 100,000 คนภายในปี 2030”

ในปี 2022 มีผู้ขาดโอกาสทางสังคมที่ได้รับประโยชน์จากโครงการของลอรีอัล กรุ๊ปแล้วราว 18,000 คนทั่วโลก จากเป้าหมายในการช่วยผู้ขาดโอกาสทั่วโลกเพิ่มขึ้นอีก 100,000 คนภายในปี 2030 จนถึงวันนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการกว่า 365 โครงการในพื้นที่ 709 แห่งใน 61 ประเทศ และสำหรับในประเทศไทย บริษัทฯ คงมุ่งหน้าผลักดันความร่วมมือกับพันธมิตรของ พร้อมกับการมองหาพันธมิตรใหม่ที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการเส้นทางการสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก ตามพันธกิจเพื่อความยั่งยืนของลอรีอัล กรุ๊ป

นางคอสมา ซาเคโร่ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ลอรีอัล ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เสริมว่า “Partnership Day ถือเป็นวันสำคัญที่ลอรีอัล กรุ๊ป ในประเทศไทย จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 เพื่อเชิดชูเกียรติพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างโอกาสในการสร้างงานอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดจ้างผู้ขาดโอกาสทางสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ในประเทศไทย โครงการนี้ยังมีการขยายขอบเขตไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ SMEs และธุรกิจของผู้หญิง ที่มักพบความท้าทายในการได้รับการจัดจ้างจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ นอกจากการเปิดโอกาสได้รับการจัดจ้างแล้ว เรายังให้การสนับสนุนเชิงธุรกิจที่เป็นรูปธรรม อาทิ การลดเครดิตเทอมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นในการหมุนเวียนเงินสด ไปจนถึงการกำกับดูแลให้การชำระเงิน เพื่อให้พันธมิตรของเราได้รับการชำระเงินเหมาะสมตรงเวลาที่สุด”

X

Right Click

No right click