CSR

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร…
ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากของ “ความมั่นคงทางอาหาร”
เคทีซีสนับสนุนสมาชิกเลือกเดินทางด้วยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและความแออัดของการคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง จับมือ “BEM” และ “MRTA” มอบโค้ด e - Coupon…
มอบจักรยาน และหมวกกันน็อคให้เป็นของขวัญวันเด็ก 2567
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.…
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม “เก็บ...เซฟ...โลก ลดขยะ พิทักษ์ป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย…
มอบรางวัลยกย่องพันธมิตรช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับผู้ขาดโอกาส
อีกพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมน่าอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน
ในวาระครบรอบ 43 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับสาธารณชน จึงได้จัดโครงการ Bumrungrad Run for Health…
ส่งมอบบ้านให้คนพิการ เติมเต็มคุณภาพชีวิต สร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข”
X

Right Click

No right click