CSR

สร้างประสบการณ์พัฒนาเด็กพิเศษทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมหนุนครอบครัวเป็นเซฟโซน
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต โดย นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์(ที่สามจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธุรกิจประกันสุขภาพ นางสาวพัชรา ทวีชัยวัฒนะ(ที่สองจากซ้าย)…
นำทีมพนักงานทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บางกระเจ้า
นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร…
ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นฐานรากของ “ความมั่นคงทางอาหาร”
เคทีซีสนับสนุนสมาชิกเลือกเดินทางด้วยรถสาธารณะ เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและความแออัดของการคมนาคมขนส่งระหว่างเมือง จับมือ “BEM” และ “MRTA” มอบโค้ด e - Coupon…
มอบจักรยาน และหมวกกันน็อคให้เป็นของขวัญวันเด็ก 2567
บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.…
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม “เก็บ...เซฟ...โลก ลดขยะ พิทักษ์ป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย…
X

Right Click

No right click