December 02, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6855

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 810

เปลี่ยนสังคมใช้เงินสดด้วยQR Code

September 01, 2017 2236

สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Societyใกล้สู่ความเป็นจริง ล่าสุดแบงค์ชาติ เดินหน้า จับมือกับสถาบันทางการเงินรายใหญ่หลายราย เตรียมพร้อม เปิด“QR Code มิติใหม่ของการชำระเงิน”  อีกรูปแบบของการสานต่อแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment คาดจะเริ่มนำมาใช้ได้ทั่วไปภายในไตรมาส 4 นี้

ในด้านของความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่าง ๆ ได้แก่ AmericanExpress, JCB International (Thailand), Mastercard, UnionPay International และ VISA พร้อมทั้ง ผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท National ITMX จำกัด และบริษัท Thai Payment Network จำกัด แถลงความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการชำระเงิน  ซึ่งในงานได้มีการจัดบูธสาธิต การชำระเงินด้วย QR Code และการสัมมนา เรื่อง “QR Code มิติใหม่ของการชำระเงิน” อีกด้วย

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ธปท.ได้ผลักดันการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ

  • การผลักดันโครงการ National e-Payment การปรับเปลี่ยนบัตรATM และบัตรเดบิตให้เป็น Chip Card
  • การยกระดับความปลอดภัยการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • การนำหลักการของ Regulatory Sandbox มาใช้เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงิน
  • การนำ พรบ.ระบบการชำระเงินมาใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจด้านชำระเงิน

นับว่าในวันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในการนำมาตรฐานสากล QR Code มาใช้ในการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งแรกของผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลกทั้ง 5 แห่ง กับผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ที่ตกลงใช้มาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ ลดความซ้ำซ้อนในการมี QR Code หลากหลายรูปแบบ ช่วยเสริมต่อแนวทางการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Payment ในมิติต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน มีหลักการและประโยชน์สำคัญใน 4 ด้าน คือ

(1) เป็นมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการสามารถ

เข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้ ทั้งรายการชำระเงินในประเทศและต่างประเทศร้านค้ามี QR Code เดียวก็

สามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายจากลูกค้าได้

(2) เป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและมีต้นทุนต่ำให้แก่ประชาชนและร้านค้า ช่วยให้การจัดทำบัญชีและกระทบยอดเงินเข้า ง่ายกว่าการทำธุรกรรมด้วยเงินสดมาก

(3) เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน เจ้าของบัตรไม่ต้องให้บัตรหรือข้อมูลบนบัตรแก่ร้านค้า และระบบงานที่รองรับเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงมีความปลอดภัย

 (4) สามารถต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายได้โดยง่าย เป็นรากฐานสำคัญของร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลการรับชำระเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านรวมถึงการขอสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินในหลายประเทศได้เริ่มให้สินเชื่อโดยใช้ข้อมูลชำระเงินเป็นข้อมูลอ้างอิง (Information based lending) แทนการใช้สินทรัพย์ถาวรเป็นหลักประกันแล้ว ช่วยให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคของการปล่อยสินเชื่อ SME จากเดิมที่ต้องใช้หลักประกันเพียงอย่างเดียว

ด้านผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับโลกทั้ง 5 แห่ง มีความยินดีในการร่วมผลักดันและส่งเสริม

การใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงินในประเทศไทย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการชำระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ดี เป็นประโยชน์กับทั้งร้านค้าและประชาชน สำหรับผู้ให้บริการชำระเงินในประเทศไทยได้

เห็นพ้องในการนำมาตรฐานกลางนี้มาใช้ในการให้บริการชำระเงิน ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงและเพิ่มทางเลือกใน

การชำระเงิน เป็นการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมีความทันสมัย สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

นายวิรไท กล่าวทิ้งท้ายว่า ในการพัฒนาบริการชำระเงินด้วย QR Code นี้ ธปท. ได้เปิดให้ธนาคารและผู้ให้บริการเสนอโครงการเข้าพิจารณาใน Regulatory Sandbox เพื่อทดสอบให้มั่นใจในความถูกต้องของการทำรายการ และการดูแลผู้ใช้บริการ ซึ่งมีธนาคาร 2 แห่งอยู่ระหว่างการทดสอบ และมีอีก 6 แห่งที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอเข้าโครงการ โดยการให้บริการจริงจะทยอยเปิดตามความพร้อมต่อไป

X

Right Click

No right click