ธ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Quanto หนุนกระแสหุ้นนอก ลดความเสี่ยงค่าเงิน

January 26, 2023 192

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ตอบรับความนิยมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เปิดเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ประเภท Quanto (Quanto Structured Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เพื่อปิดความผันผวนด้านค่าเงิน  และมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่หลากหลาย ทั้งแบบที่มีการคุ้มครองเงินต้นทั้งหมด ,บางส่วน หรือแบบ Yield Enhancement เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับมุมมองการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่มที่เปิดขายคือ Quanto Booster Note ซึ่งเป็นหุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝงประเภทคุ้มครองเงินต้นบางส่วน ด้วยจุดเด่นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นด้วยอัตราการมีส่วนร่วม หรือ Participation Rate (PR) ที่สูงกว่า 100%

ดร.วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้ลงทุนแสวงหาโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาหลักทรัพย์ในต่างประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นตามที่คาดหวัง แต่ผู้ลงทุนยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงของค่าเงิน ซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินบาทลดลง ยิ่งค่าเงินมีความผันผวนมาก การลงทุนก็ยิ่งเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเล็งเห็นถึงข้อจำกัดและความต้องการของผู้ลงทุน รวมถึงพัฒนาการของตลาดหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปัจจุบัน โดยมีมูลค่าการเสนอขายในปี 2565 สูงเกิน 1 แสนล้านบาท ธนาคารจึงได้นำเสนอหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ประเภท Quanto (Quanto Structured Note) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงของค่าเงิน

Quanto Structured Note ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเสนอขายมีรูปแบบการจ่ายผลตอบแทนที่หลากหลาย ทั้งแบบที่มีการคุ้มครองเงินต้นทั้งหมด บางส่วน หรือแบบ Yield Enhancement เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับมุมมองการลงทุน ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้ของผู้ลงทุน” ดร.วีรวิชย์ กล่าว

นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์ ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Quanto Structured Note คือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับผลการดำเนินงานของหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความเสี่ยงค่าเงิน เช่น ในกรณีที่ผู้ลงทุนลงทุนใน Quanto Note ด้วยเงินต้น 1 ล้านบาท เมื่อหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% ผู้ลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมผลตอบแทน 10% เป็นเงินบาทเท่ากับ 1 ล้าน 1 แสนบาท

ผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่ม Quanto Structured Note ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเปิดเสนอขายคือ Quanto Booster Note ที่อ้างอิงบนผลการดำเนินงานของหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด หรือเรียกว่าดู Worst Performance ระหว่างหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศนั้น โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือการเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม หรือ Participation Rate (PR) ที่สูงกว่า 100% เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น ในกรณีที่กำหนดอัตราการมีส่วนร่วม(PR) = 200% หากผลการดำเนินงานของหุ้นที่ Worst Performance ปรับเพิ่มขึ้น 10% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น 2 เท่า ซึ่งเท่ากับ 20% ในทางกลับกันกรณีที่ราคาของหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดปรับตัวลดลงจากราคาวันแรก ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นบางส่วนแต่จะไม่เกินระดับการคุ้มครองเงินต้นตามระดับที่กำหนด ซึ่งไม่ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวไปในทิศทางไหนผู้ลงทุนก็จะไม่ได้รับผลกระทบของความเสี่ยงค่าเงิน” นายจุฬวิชช์ กล่าว

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจผลิตภัณฑ์ Quanto Booster Note ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/O2LU16RubQI

หรือติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขการลงทุนได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สายตลาดการเงิน 

X

Right Click

No right click