สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN รับความฟินคูณสอง

January 26, 2024 511

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มอบความฟินคูณสอง เมื่อสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน KMA krungsri app ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และมีการชำระค่างวดสินเชื่อสถานะปกติ รับสิทธิ์ 2 ต่อ

  • ต่อที่ 1 รับเงินคืน (Cash Back) จำนวน 1,000 บาท
  • ต่อที่ 2 รับคะแนน Krungsri GIFT จำนวน 20 GIFTs สามารถแลกรับสิทธิพิเศษและ/หรือของกำนัลได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/krungsri-ifin 

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

X

Right Click

No right click