พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.90% จองซื้อ 26–28 มี.ค. นี้ พร้อมสร้างการเติบโตตามแผน

March 20, 2024 186

พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ (PD) ในเครือ บมจ.มั่นคงเคหะการ ผู้พัฒนาและบริหารโครงการคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน (Bangkok Free Trade Zone: BFTZ) วางแผนเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.90% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ โดยหุ้นกู้นี้ อยู่ระหว่างยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กล่าวว่า “ทิศทางของตลาดคลังสินค้าและโรงงานให้เช่ายังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ด้วยแรงหนุนจากนักลงทุนต่างชาติและการบริโภคภายในประเทศที่ค่อย ๆ ฟื้นตัว โดยเฉพาะโครงการบนทำเลยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของไทย เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 7 ถ.บางนา-ตราด กม.10 ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้เช่าเซ็นสัญญาใช้พื้นที่ในโครงการเต็ม 100% การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จึงมุ่งระดมทุนเพื่อใช้พัฒนาโครงการเพิ่มเติม ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ที่มีรายได้หลักจากการเช่า การบริหารทรัพย์สินและขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ PROSPECT REIT พร้อมต่อยอดผลงานให้ดีต่อเนื่องในระยะยาว”

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยปีที่ผ่านมา บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ซึ่ง พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ ถือเป็นเรือธงสำคัญของ บมจ.มั่นคงเคหะการ ที่สามารสร้างรายได้ประจำสม่ำเสมอจากค่าเช่า (Recurring Income) มีอัตราการเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการสูงกว่า 90% ขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินด้านการเงินในภาพรวมของบริษัทในเครือเติบโตอย่างมั่นคง

นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

X

Right Click

No right click