นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “เปิดเกมรุกบุกตลาดโลก ปี 62” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดการค้าโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ อาทิ อาหารและอาหารแปรรูป เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องจักรกล และเครื่องประดับ ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA)  โดยมีนายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ NEA ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK มอบทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่เยาวชนกัมพูชาที่มีฐานะยากจนและสนใจประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมผ่านมูลนิธิจินตมณี ซึ่งดำเนินการโดยโรงแรมจินตมณี ลูกค้าของ EXIM BANK โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ และมีนายสุคนธ์ ชาญปรีดา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท จินตมณี จำกัด และนายแบรด เอกิ้นส์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิจินตมณี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมจินตมณี แช็ค อังกอร์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ EXIM BANK ริเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนสำคัญร่วมกับพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ EXIM BANK

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสุรชัย รัศมี (ที่ 2 จากขวา) รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เกษตรกรยุคใหม่ ก้าวไกลในตลาดโลก (Smart Farmer to Global)” ส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการภาคการเกษตรด้านการส่งออกและกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงในการส่งออก พร้อมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพิ่มโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงข่าว EXIM BANK ครบรอบ 25 ปี พร้อมทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างเครือข่ายธุรกิจ การเงิน และองค์ความรู้ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ และสร้างผู้ส่งออก SME ที่แข่งขันได้ในทุกตลาดทั่วโลก พร้อมเปิดบริการ “สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยส่งออก และต้องการเริ่มต้นส่งออก ขณะที่ EXIM BANK มีผลดำเนินงานปี 2561 เป็นที่น่าพอใจ มีเงินสินเชื่อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 108,589 ล้านบาท ทั้งยังมีปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 92,448 ล้านบาท ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายธีระพร ศรีรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และสนับสนุนโครงการพิเศษ สมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออก/นำเข้า SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ และได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click