February 20, 2024

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล มอบสิทธิในการซื้อแพ็กเกจ Boost Up Your Health ในราคาพิเศษ

August 18, 2022 632

สำหรับลูกค้าเอไอเอ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จัดแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Boost Up Your Health : Total Health Solution for a Better You ดูแลสุขภาพให้ตรงจุด บูสคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม โดยศูนย์การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Center) โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ในราคาพิเศษเพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club สำหรับแพ็กเกจการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะรายบุคคลนี้ จะได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางที่มีให้เลือกถึง 5 สาขา เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกโครงการ AIA Prestige Club มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ มุ่งมั่นส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives พร้อมกับต้องการที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิต จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Boost Up Your Health ในราคาพิเศษ โดย เอไอเอ ประเทศไทย นำร่องในกลุ่มสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้มีทางเลือกเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม นอกจากการตรวจสุขภาพทางร่างกายแล้ว ในแพ็กเกจนี้ยังเพิ่มเติมการตรวจประเมินและส่งเสริมสุขภาพจิตโดยจิตแพทย์ ซึ่งปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเครียดสะสม ประกอบกับมีไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างไม่ทันระวังตัว เอไอเอ มีความเป็นห่วงในด้านสุขภาพใจของลูกค้าอย่างยิ่ง เพราะสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนควรจะต้องเริ่มจากการมีสุขภาพใจที่แข็งแรง

นอกจากนี้ ลูกค้าที่เลือกใช้บริการแพ็กเกจตรวจสุขภาพ Boost Up Your Health ยังได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการตรวจสมรรถภาพร่างกาย พร้อมแนะนำการออกกำลังกายโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อมุ่งยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงในระยะยาว”

นายแพทย์ประมุกข์ ทรงจักรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ ต้องการให้ลูกค้าทุกท่านตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้ครบรอบด้าน ไม่เพียงเฉพาะร่างกายเท่านั้นที่ต้องโฟกัส ในส่วนของจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะทุกวันนี้มีสิ่งเร้าภายนอกมากมายที่ทำให้ผู้คนมีโอกาสสุขภาพจิตเสียได้ การดูแลสุขภาพกายและสำรวจจิตใจของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ย่อมช่วยให้เราสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดโรคที่ไม่คาดคิดได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเอไอเอพร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงของชีวิต”

นายรัฐพงษ์ อำพันวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า “โรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ไลฟ์สไตล์ และการใช้ชีวิตอย่างรวดเร็ว ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพที่ตรงจุด โรงพยาบาลจึงจัดโปรแกรม Boost Up your Health : Total Health Solution for a Better You ซึ่งเป็นแพ็กเกจดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะรายบุคคล จากแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา ด้วยคอนเซปต์ "ผลลัพธ์ชัดเจน ดูแลตรงจุด เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม" ซึ่งนำร่องความร่วมมือกับ เอไอเอ ประเทศไทย มอบสิทธิพิเศษตอบแทนความไว้วางใจให้กับสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club โดยสามารถเลือกซื้อโปรแกรมแพ็กเกจตรวจสุขภาพดังกล่าวในราคาสุดพิเศษ พร้อมด้วยการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่อยากส่งเสริมให้ผู้รับบริการทุกท่าน มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม รวมถึงยังช่วยค้นหาความเสี่ยงของอาการผิดปกติ หรือโรคที่อาจจะต้องการรักษาได้อย่างทันท่วงที”

แพ็กเกจ Boost Up Your Health เป็นโปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบตรงจุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะรายบุคคล ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำและต้องการวัดผลทางสุขภาพและเพิ่มสมรรถภาพร่างกายให้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำและต้องการคำแนะนำสุขภาพที่ตรงจุดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง ที่ต้องการคำแนะนำเพื่อดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น เป็นการดูแลแบบองค์รวมด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการสหสาขา 5 สาขา ที่ดูแลต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยให้การดูแลสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวัดผลได้ในแต่ละบุคคลที่มีไลฟ์สไตล์ และพื้นฐานสุขภาพที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งการดูแลตามคอนเซปต์ 4 อ. คือ 1. อโรคยา คือ การดูแลสุขภาพโดยแพทย์อายุรกรรม Integrated Care และอายุรแพทย์โรคหัวใจ 2. อาหาร คือ การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมภายใต้คำแนะนำของอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกและนักกำหนดอาหาร 3. อารมณ์ คือ มั่นใจสุขภาพจิตดี โดยการตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์จิตรักษ์ 4. ออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความฟิตให้ชีวิตแข็งแรง ด้วยการดูแลจากแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจทางรังสี 1 ครั้ง เพื่อประเมินสุขภาพก่อนเริ่มโปรแกรม รวมถึงมีการตรวจประเมิน ดูแล และให้คำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทาง 5 สาขา จำนวน 8 ครั้ง

สำหรับโปรแกรม Boost Up Your Health สำหรับอายุ 15-40 ปี ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club 19,000 บาท (จากราคาปกติ 24,000 บาท) โปรแกรม Boost Up Your Health Plus เหมาะกับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 23,000 บาท (จากราคาปกติ 29,000 บาท) สามารถซื้อแพ็กเกจเพื่อรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Center) โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-310-7083 ทุกวัน 08.00-16.00 น. (กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ)

X

Right Click

No right click