September 27, 2022

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ปี 2565 ประเทศไทยก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Aged society)

จากเปลือกไข่ไก่เศษเหลือทิ้งในการกระบวนการผลิต วันนี้ถูกนำมาเพิ่มมูลค่าสู่ “ปุ๋ยเปลือกไข่”

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022  

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Page 1 of 22
X

Right Click

No right click