September 22, 2019

SIX Network : ICO For Digital Creative

April 22, 2018 312

เทคโนโลยีบล็อกเชนที่เข้ามาทดแทนตัวกลางในการ
ทำธุรกรรมต่างๆ เริ่มมีให้เห็นกันบ้างแล้ว ในวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ยังมีตัวกลางก็เช่นกันเมื่อ อุ๊คบี ยู จับมือกับ YDM (Yello Digital Marketing) สตาร์ตอัพยักษ์จากประเทศเกาหลี และ COMPUTERLOGY เปิดตัว SIX Network เครือข่าย
บล็อกเชน ที่มีเป้าหมายสร้างระบบ Decentralized Services Platform เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่ดีที่สุดให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ใช้บริการ

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้งอุ๊คบี ยู และ Co-Founder และ Co-CEO, SIX Network และ วัชระ เอมวัฒน์ Co-Founder และ Co-CEO, SIX Network ร่วมกันเล่าปัญหาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยและทั่วโลกคือ การรวมศูนย์ของระบบการจัดการทางการเงิน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย ส่งผลต่อสภาพคล่องของผู้ผลิตผลงาน รวมถึงการไม่สามารถนำ
ผลงานที่สร้างขึ้นมาเป็นหลักทรัพย์หรือใช้เป็นหลักฐานสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ ผู้ให้บริการหลายรายพยายามลอง
แก้ปัญหาด้วยการออก Token ของตัวเอง แต่ยังติดปัญหาที่ไม่สามารถใช้ข้ามแพลตฟอร์มได้ 

SIX Network จึงออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาข้างต้น ให้ผู้ใช้งานสามารถรับผลตอบแทนโดยมีต้นทุนที่ต่ำ และทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร Digital Assets ของแพลตฟอร์มต่างๆ โดยใช้ Token ที่เรียกว่า SIX ในการแลกเปลี่ยนไม่ต้องผ่านตัวกลาง 

ภายใน SIX Network แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ SIX Digital Asset Wallet ที่นอกจากไว้เก็บ Cryptocurrency ยังสามารถเก็บข้อมูลดิจิทัลคอนเทนต์และทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย Decentralized Financial Services ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับนักสร้างสรรค์ สามารถนำทรัพย์สินดิจิทัลมาใช้เป็นหลักทรัพย์สำหรับทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ได้ และ Wallet-to-Wallet Decentralized Commerce ที่จะช่วยให้การขายของโดยไม่ต้องมีคนกลางทางการเงิน เชื่อมตรงระหว่างผู้สร้างสรรค์กับผู้ซื้อ ลดค่าใช้จ่ายทางการเงินลง

การออก ICO ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ใน SIX Project โดย อุ๊คบี ยู และ YDM ลงทุนเบื้องต้นประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสองบริษัทจะได้ Token กลับมาบางส่วน ซึ่ง Token นี้จะไม่สามารถขายได้ ทั้งสองบริษัทจะต้องนำเอาไปใช้ผ่าน Platform ของตน เพื่อจ่ายออกไปยังนักสร้างสรรค์ เป็นการสร้าง Ecosystem ของเหรียญนี้ขึ้นมาอีกทางหนึ่ง 

เงินที่ได้จะใช้ในการพัฒนาระบบกลางการวิจัยและพัฒนาระบบเครือข่าย และนำไปลงทุนใน Creators Platforms อื่นๆ ของพันธมิตรหรือธุรกิจสตาร์ตอัพใหม่ๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อช่วยเป็นต้นทุนในการสร้างระบบรองรับให้กับ SIX Network รวมถึงใช้เพื่อสร้างการรับรู้ และทำให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึง SIX Network ได้

X

Right Click

No right click