EXIM BANK ร่วมประชุมกับองค์กรรับประกันกว่า 55 ประเทศทั่วโลกในฐานะสมาชิกใหม่ International Credit Insurance & Surety Association

June 10, 2024 48

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับนายเบอนัว เด เครซันเยอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Allianz Trade Reinsurance และประธานคณะกรรมการบริหาร International Credit Insurance & Surety Association (ICISA) ในโอกาส EXIM BANK เข้าร่วมการประชุมประจำปี ICISA ซึ่งมีผู้แทนองค์กรรับประกันจากภาครัฐและเอกชน และองค์กรรับประกันต่อกว่า 55 แห่งทั่วโลก ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ในฐานะสมาชิกใหม่ในการประชุมครั้งนี้ EXIM BANK ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อที่ประชุม ICISA เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ EXIM BANK ในฐานะ Green Development Bank พร้อมทั้งแนวโน้มธุรกิจรับประกันการส่งออกและการลงทุน ตลอดจนบริการประกันต่อ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในการขยายธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและโลกโดยรวม

 

Related items

X

Right Click

No right click