November 28, 2022

EXIM BANK จัดสัมมนาโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2 ในภาคใต้

February 04, 2019 1534

นายชนะ บุณยะชัย (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนายธีระพร ศรีรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณน แก้วสุทธิ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และสนับสนุนโครงการพิเศษ สมาคมธนาคารไทย ในพิธีเปิดงานสัมมนา “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ส่งออก/นำเข้า SMEs มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในการทำการค้าระหว่างประเทศ และได้รับวงเงินค่าธรรมเนียมสำหรับทดลองซื้อประกันค่าเงิน (FX Options) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click