EXIM BANK แถลงข่าวครบรอบ 25 ปี ชูบทบาทเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดใหม่ สร้างผู้ส่งออก SMEs ที่แข่งขันได้

February 25, 2019 1884

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แถลงข่าว EXIM BANK ครบรอบ 25 ปี พร้อมทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างเครือข่ายธุรกิจ การเงิน และองค์ความรู้ ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดใหม่ และสร้างผู้ส่งออก SME ที่แข่งขันได้ในทุกตลาดทั่วโลก พร้อมเปิดบริการ “สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข” เป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยส่งออก และต้องการเริ่มต้นส่งออก ขณะที่ EXIM BANK มีผลดำเนินงานปี 2561 เป็นที่น่าพอใจ มีเงินสินเชื่อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 108,589 ล้านบาท ทั้งยังมีปริมาณธุรกิจสะสมบริการประกันที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 92,448 ล้านบาท ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

X

Right Click

No right click