มจธ. ออกแบบระบบการจัดการซัพพลายเชนมาตรฐานสากลให้กับกลุ่มธุรกิจ พีทีจี

August 20, 2019 2162

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการออกแบบกระบวนซัพพลายเชน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจต่างๆ ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

ต่อ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ออกแบบกระบวนการทำงานต่างๆ ในซัพพลายเชนเป็นมาตรฐาน (Standardization) รองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันองค์กรและซัพพลายเชน

การดำเนินการโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารโครงการของ ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ หัวหน้าโครงการ ซึ่งมีประสบการณ์ในภาคธุรกิจมากกว่า 10 ปี อีกทั้งเป็น APICS Authorized Instructor ของ APICS ซึ่งเป็นสถาบันวิชาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่สำคัญ มีการนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) มาประยุกต์ใช้ ผสานกับประสบการณ์ของทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ การจัดซื้อ การผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและการทำงานจริง

 

X

Right Click

No right click