November 28, 2022

“ดุสิตสัมพันธ์” วิทยาลัยดุสิตธานี

August 29, 2019 1317

วิทยาลัยดุสิตธานี และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ร่วมกันจัดงาน “กีฬาสานสัมพันธ์ DTC & DPSB” เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีในระหว่างองค์กร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ วิทยาลัยดุสิตธานี นำโดย ดร. อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร (ยืนที่ 7 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี และโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ นำโดย คุณสุปราณี  ธรรมปราณี (ยืนที่ 8 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงาน “กีฬาสานสัมพันธ์ DTC & DPSB” วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ให้มีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างพนักงานของทั้งสององค์กร

Related items

X

Right Click

No right click