October 18, 2021

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดงานสัมมนา หัวข้อ ‘Value Beyond Wealth’

January 09, 2020 624

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("พรูเด็นเชียล ประเทศไทย") จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ภายใต้หัวข้อ

WE DO “Value beyond Wealth Forum by Prudential 2019” นำโดยคุณวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานช่องทางตัวแทน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี และมรดก ผ่านประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) โดยผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากเกี่ยวกับการลงทุน ผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่าง คุณอธิป กีรติพิชญ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นักลงทุนหุ้นประเภท VI หรือ การลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Investment) พร้อมกับคุณยิ่งยง เจียรวุฑฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธาน ฝ่ายการลงทุน พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพมหานคร

X

Right Click

No right click